KEFU satsar på ny ekonomutbildning

Under vården 2016 startar en ny och omarbetad version av det tidigare PUCK-konceptet.

Ulfomickke-blogg

Mikael Hellström (till höger) tillsammans med Ulf Ramberg, KEFUs forskningsledare.

– Denna gång tar programmet utgångspunkt i de olika roller ekonomerna har i sitt vardagliga arbete, säger Mikael Hellström, kurs- och seminarieansvarig hos KEFU.

Det är till exempel rollerna som redovisare, analytiker, förändringsagent och marknadsaktör.

Programmet ges som fem tvådagarsinternat med ungefär en månads mellanrum och kommer att besökas av flera inbjudna gäster och föreläsare.

Första dagen ägnas åt omvärldsanalys och härefter fördjupar sig deltagarna i de olika roller som nämns ovan. Efter denna fördjupningsfas kommer Robert Wenglén att leda programavsnittet ”Ekonomen i ledningsarbete” som löper över programmets tre sista dagar.

– Ekonomerna i kommuner och landsting har såväl politiker och ledande tjänstemän som målgrupp och då är det viktigt att kunna ta fram nalyser och förslag till förbättrningar till båda dessa målgrupper, säger Robert Wenglén.

Under programförloppet kommer deltagarna även att arbeta med ett projektarbete i grupp under handledning av Ulf Ramberg och Mikael Hellström.

Kontakta gärna Mikael Hellström för ytterligare information om programmet