Nytt KEFU-projekt om hur vi använder information för att välja vårdgivare

Nationalekonomen Lina Maria Ellegård från Ekonomihögskolan i Lund ska, tillsammans med forskarkollegorna Jens Dietrichson och Gustav Kjellson, undersöka effekterna av jämförande information vid valet av vårdgivare inom Region Skåne.

Bakgrunden till projektet är de senaste årens ”explosion” av valfrihetsreformer inom hälsovården. För den enskilde kan det leda till förbättrade möjligheter att hitta en vårdgivare som passar ens behov, men det kräver att man tar till sig och jämför information om de vårdgivare som står till buds.

lina_maria_ellegard2222

Lina Maria Ellegård

– Bara det att söka upp information upplevs nog som jobbigt och tidskrävande för många, säger Lina Maria Ellegård. I våra experiment tar vi bort den tröskeln genom att skicka jämförande information hem i brevlådan. Därefter undersöker vi om personerna som fått informationsutskick är mer benägna att byta vårdgivare än en kontrollgrupp som inte fått utskicken. Vi kommer också studera om effekten skiljer sig mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund, vilket är centralt i förhållande till strävan om en vård på lika villkor för hela befolkningen.   

Forskarna kommer att kunna jämföra olika mer eller mindre ”trögrörliga” grupper, eftersom informationsutskicken har olika målgrupper. Ett första utskick gick till ett urval av redan bosatta respektive nyinflyttade till Skåne. Forskarna har inte hunnit analysera data från detta utskick än, men deras hypotes är att de nyinflyttade är mer intresserade och motiverade att ta till sig av informationen.

– Med anslaget från KEFU kommer vi att göra utskick till en annan grupp som vi tror är ganska motiverade att göra ett upplyst val, nämligen blivande föräldrar som ska välja BVC och vårdcentral åt sina barn. Vi hoppas att utskicken leder till insikter om och hur landstingen kan förbättra matchningen mellan brukare och vårdgivare i genom att öka tillgängligheten av jämförande information, säger Lina Maria Ellegård.

Projektet beräknas vara klart under 2017 och resultaten kommer bland annat att presenteras vid ett KEFU-seminarium.