Hur ser inkomstutvecklingen ut i Skånes landsbygd och segregerade förorter?

I ett nytt KEFU-projekt studeras inkomst- och sysselsättningsutvecklingen i de mest glesbefolkade delarna av Skåne och i segregerade förorter till de skånska städerna. Utvecklingen i ett flertal västländer är alarmerande. Framförallt i USA och Storbritannien ökar den politiska polariseringen som en följd av större inkomstojämlikhet och större motstånd mot invandring. Samtidigt som skillnaderna mellan land…

KEFU:s uppsatstävling avgjord

För 35e gången delar KEFU:s styrelse ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi. För läsåret 2019/2020 går priset till uppsatsen ”Constructing the Best of Both Worlds – A Case Study of Nurses’ Identification with Their Organisation and Profession, författad av företagsekonomerna Elin Gabrielsson och Paulina Pennanen. Se författarna berätta…

Lokala valutor för att främja hållbar konsumtion

Ett forskningsprojekt om hur alternativa valutor globalt skulle kunna gynna en hållbar konsumtion har just påbörjats med ett stort stöd från forskningsrådet Formas. Projektet leds av Alexander Paulsson, tidigare KEFU-stipendiat som medverkat i flera KEFU-sammanhang genom åren. – Vi gör en åtskillnad mellan allmänsyftande pengar som svenska kronor, dollar och så vidare och syftesspecifika pengar,…

Varför så stor skillnad mellan kommuner när det gäller antal timmar i förskoleklass?

Förskoleklassen är sedan 2018 obligatorisk, men antalet timmar eleverna går kan variera kraftigt beroende på var man bor. I ett nytt KEFU-finansierat projekt, lett av nationalekonomen Therese Nilsson, studeras varför antalet timmar skiljer sig så mycket mellan kommunerna och hur det påverkar elevernas senare skolresultat. I projektet, som är en förstudie med målet att senare…

Styrelsearbete i kommunala bolag ur ett ägarperspektiv

Företagsekonomerna Olla Mattisson och Anna Thomasson studerar i ett pågående KEFU-projekt hur styrelseledamöter i kommunala bolag uppfattar styrelsens uppgift och sin egen roll och hur den arbetar. Nu har KEFU:s styrelse beviljat medel projektets andra fas som är inriktat på ägarperspektivet. Vi har i en tidigare artikel i nytt från KEFU närmare beskrivit frågeställningarna projektet,…