Tysklands hantering av coronakrisen har hittills i huvudsak varit lyckad

Vi bad Sabine Kuhlmann, gästprofessor vid Ekonomihögskolan sedan 2019 i samarbete med KEFU, att berätta om hennes syn på hur coronakrisen har hanterats i Tyskland. Sabine Kulman är till vardags professor i offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam skulle ha kommit till Lund i april, men tvingades stanna i Tyskland och sköta möten…

”Storbritannien förlorade viktig tid i bekämpningen av covid-19”

Irvine Lapsley, professor emeritus vid University of Edinburgh Business School och under 10 år KEFU-anknuten gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, anser att okunskap, arrogans och fixering vid Brexit bidrog till att Storbritannien reagerade för sent när coronapandemin slog till och att tusentals liv hade kunnat räddas om man agerat tidigare. Nytt från KEFU fick en…

Exploatering av sociala problem som varumärkesarbete?

Högst personligt: Staffanstorp publicerade i höstas en ”informationsfilm” där de uppmuntrar folk att lämna otrygga städer och flytta till Staffanstorp, kommunen som är ”så som hela Sverige borde vara”. Filmen kan ses på kommunens hemsida (https://staffanstorp.se/2019/11/12/ny-informationsfilm-om-kommunen/) Vad handlar det här om? En kommun tar hjälp av en reklambyrå för att producera en film som framställer…

Ny bok om styrning av kommunala bolag

I den nyligen utkomna boken “Kommunla bolag” ger författare från olika discipliner en rad olika perspektiv på  kommunla bolag där de bland tar upp frågor som rör styrning och ledning, juridik, konkurrens, ansvarutkrävande och korruptionsrisker. Boken är redigerad av Gissur Ó Erlngsson, biträdande professor vid Linköpings universitet och Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan iLund. Båda…