”Värdefullt som riksdagsledamot att ta del av KEFUs forskning

Eva Lindh, socialdemokratisk riksdagsledamot för Östergötland och medlem i finansutskottet, diskuterade under ett nätmöte med KEFU-anknutna forskare en lång rad frågor som på olika sätt anknyter till hennes politiska arbete. – Det var fantastiskt värdefullt för mig att kunna ta del av dessa forskares kunskaper och att kunna diskutera mina frågor med dem, och jag…

Tysklands hantering av coronakrisen har hittills i huvudsak varit lyckad

Vi bad Sabine Kuhlmann, gästprofessor vid Ekonomihögskolan sedan 2019 i samarbete med KEFU, att berätta om hennes syn på hur coronakrisen har hanterats i Tyskland. Sabine Kulman är till vardags professor i offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam skulle ha kommit till Lund i april, men tvingades stanna i Tyskland och sköta möten…

”Storbritannien förlorade viktig tid i bekämpningen av covid-19”

Irvine Lapsley, professor emeritus vid University of Edinburgh Business School och under 10 år KEFU-anknuten gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, anser att okunskap, arrogans och fixering vid Brexit bidrog till att Storbritannien reagerade för sent när coronapandemin slog till och att tusentals liv hade kunnat räddas om man agerat tidigare. Nytt från KEFU fick en…

Exploatering av sociala problem som varumärkesarbete?

Högst personligt: Staffanstorp publicerade i höstas en ”informationsfilm” där de uppmuntrar folk att lämna otrygga städer och flytta till Staffanstorp, kommunen som är ”så som hela Sverige borde vara”. Filmen kan ses på kommunens hemsida (https://staffanstorp.se/2019/11/12/ny-informationsfilm-om-kommunen/) Vad handlar det här om? En kommun tar hjälp av en reklambyrå för att producera en film som framställer…