Styrelsearbete i kommunala bolag ur ett ägarperspektiv

Företagsekonomerna Olla Mattisson och Anna Thomasson studerar i ett pågående KEFU-projekt hur styrelseledamöter i kommunala bolag uppfattar styrelsens uppgift och sin egen roll och hur den arbetar. Nu har KEFU:s styrelse beviljat medel projektets andra fas som är inriktat på ägarperspektivet. Vi har i en tidigare artikel i nytt från KEFU närmare beskrivit frågeställningarna projektet,…

Intern styrning av vårdcentraler i Finland och Sverige – skillnader och likheter

Docent Anna Häger Glenngård har tillsammans med professor Teemu Malmi från Aalto-universitetet genomfört ett KEFU-projekt där de jämför hur den interna styrningen ser ut på vårdcentraler i Sverige och Finland. Här framkommer bland annat att det är större skillnad mellan offentliga och privata vårdcentraler i Finland än i Sverige. För studien har verksamhetschefer intervjuats vid…

Transporträttvisa och minskade klimatutsläpp kan gå hand i hand!

Högst personligt: Transporter är centrala i dagens samhälle och i allas våra liv. Människor reser varje dag till och från jobbet, för att handla, för att motionera, för att besöka vänner, för att uppleva naturen. De varor vi konsumerar transporteras i många led innan de når oss, och flera led efteråt också. Vissa bedömare menar…

Superchefer och super-HR viktiga för offentlig talangförsörjning

Professor Rikard Larsson studerar i en ny KEFU-rapport hur skånska kommuner kan stärka sin talangförsörjning.  Här framkommer bland annat att mångfald, helhetssyn och samverkan mellan de högsta kommun-, ekonomi, och HR-cheferna är viktiga faktorer för att kunna hitta fler och bättre talangförsörjande linjechefer och HR-personer. Rapporten är den andra av två kompletterande rapporter inom ramen…

Kommuner använder Twitter mer för att informera sina medborgare än för att marknadsföra sig

Nationalekonomerna Sara Moricz och Anderas Bergh har i ett KEFU-finansierat forskningsprojekt studerat i vilken utsträckning de skånska kommunerna använder sig av Twitter och vilket syfte de har med sitt twittrande. – Vi ville undersöka om kommunerna främst använder sociala medier, i detta fall Twitter, i marknadsföringssyfte eller för att informera om sådant som händer i…