Deltagarna i KEFUs nya utbildning “HELA” diplomerade

I somras avslutades den första omgången av KEFUs nya utbildning HELA (Helhetssyn, Ekonomiska samband, Leda och Analys). Det sista tvådagarsinternatet avslutades med att deltagarna redovisade sina projektarbeten och därefter mottog sina diplom. Med på avslutningen var också ekonomidirektörerna från Malmö, Lund och region Skåne, som varit med att utforma den nya utbildningen

Gustav Dahlberg, controller från Malmö stad, tar emot sitt diplom av KEFUs forskningsledare Ulf Ramberg

– Det var väldigt roligt att som chef få vara med och lyssna på deltagarnas presentationer av deltagarnas projektarbeten kopplade till omvärldsanalyser, säger Henrik Weimarsson, ekomidirektör i Lunds kommun.

Den nya utbildningen är på sammanlagt sex dagar till skillnad från den tidigare utbildningen PUCK, som gick över 10 dagar. Något som gjort det lättare för många att Féin utbildningen i sin planering.

– Jag tycker att det är en viktig poäng att vi som beställare tillsammans med KEFU tillsammans diskuterade vilken typ av vidareutbildning våra ekonomer behöver.

Här kom vi bland annat fram till vikten av omvärldsanalys och att förstå hur det som händer i omvärlden påverkar det egna jobbet och den organisation man jobbar i. Vi står inför en rad ekonomiska, demografiska och tekniska utmaningar Ekonomen har en väldigt viktig roll att kunna navigera i detta.

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun, deltar i diskussionerna när projektarbetena presenteras.

– Även inslagen om ekonomens roll ledningsgruppen

Har varit värdefullt att få med. Både att förstå vilken roll vi har so ekonomer och controller och att förstå hur vi kan bidra till verksamhetens ledning.

– Utbildningen har haft ett bra format och varit lyckad ur allas synpunkt. Nu kommer vi att göra en utvärdering och planera för en ny omgång, säger Henrik Ilmarsson.

– Rent allmänt är det värdefullt att utbildningar som denna bidrar till att knyta samman vår yrkesroll med forskningen om kommunal ekonomi och jag hoppas också att på ett ökat intresse för att besöka de seminarier som KEFU arrangerar.