Ekonomihögskolan ger nu kurser i Public Management

Ekonomihögskolan erbjuder nu för första gången studenter kurser som är helt inriktade på styrning och ledning i offentliga organisationer – en allmän introduktionskurs och en kurs inriktad på public management i Skandinavien.

De två kurserna ges inom Lunds universitets satsning Studiechansen, som har skapats i spåren av coronapandemin för att ge fler möjlighet att studera och utveckla sin kompetens. Målgruppen är såväl yrkesverksamma personer som är allmänt intresserade av att lära sig något nytt som studenter och kan tänka sig att bredda sina kunskaper. Båda kurserna ges på engelska och ger 5 högskolepoäng. De ges både i höst och till våren 2022.

– Vi har precis examinerat deltagarna på introduktionskursen, säger Ola Mattisson, som varit kursansvarig för denna del. Här är tanken att vi ger deltagarna en grundläggande förståelse för styrning och ledning i offentliga organisationer, hur de skiljer sig från andra organisationer och vad det innebär att arbeta i dem.

KEFU:s Ulf Ramberg och Mikael Hellström har också undervisat på introduktionskursen, liksom Sabine Kuhlmann, gästprofessor från universitetet i Potsdam.

Bild på Ola Mattisson
Ola Mattisson, universitetslektor, företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund

– Sabine Kuhlmann gjorde en mycket uppskattad genomgång av de olika politiska systemen bland annat Frankrike, Tyskland, USA, Storbritannien och hur de skiljer sig åt, säger Ola Mattisson.

Fortsättningskursen – Public Management i Skandinavien, startar den 1 november med Mikael Hellström som kursansvarig och riktar sig till något mer erfarna deltagare. Här diskuteras och analyseras offentliga organisationers förutsättningar, karakteristik och utmaningar i de skandinaviska länderna.

Man tar också upp hur public management har utvecklats i dessa länder, vilka skillnader som finns när det gäller tillämpning de senaste decennierna, samt den kritik som detta har givit upphov till i de olika länderna. Syftet är också att problematisera den skandinaviska modellen i förhållande till andra länders modeller.

– Det är roligt att se att många praktiker har visat intresse för de här nya kurserna, säger Ola Mattisson. Vi ser detta lite som ett sätta utveckla former för interaktion mellan praktik och undervisning och när vi ser att vi har ett bra koncept skulle vi säkert också kunna ge mer specialanpassade kurser.