Energi och brottsbekämpning avgörande frågor i valet

Skjutningarna tillsammans med frågorna om energi och kärnkraft var det som kom att avgöra valet. Och skillnaden mellan hur kvinnor och män röstade var större än någonsin. Det är några av slutsatserna i statsvetaren Anders Sannerstedts valanalys.

Anders Sannerstedt har en lång bakgrund som valanalytiker och har bland annat medverkat under en lång rad val som expertkommentator på SVT:s lokala valvakor och medverkat som expert i många andra sammanhang.

– Det är ingen tvekan om skjutningarna och allt som hänger ihop med det, som brist på integration, spelade en stor i riskadagsvalet även om vi ännu vet exakt hur stor. Men vi vet att det är högersidans frågor. Och när det gäller energi och kärnkraft vet vi att det var de ökande skillnaderna hur man röstade i land och stad som avgjorde, säger valexperten Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet.

En tredjedel av väljarna röstade olika i riksdagsval och lokalval, fler än någonsin.

– Det är ganska spännande att se att kommun- och regionpolitiken till viss del lever sitt eget liv, säger han. I riksdagsvalet gick Vänsterpartiet bakåt, men i region- och kommunalvalet gick de tvärtom framåt. Medan Miljöpartiet gjorde ett bra val till riksdagen men gick kraftigt tillbaka i kommunerna och saknar nu representation i 40 procent av kommunerna. Här är min tolkning att det handlar om strategisk röstning och att många som annars skulle ha rösat på Vänsterpartiet i stället röstade på Miljöpartiet för att det inte skulle åka ur riksdagen.

– Sedan finns det flera olika orsaker till att man röstar olika i riksdagsval och kommunval. Det man vet är till exempel att det var många som röstade på SD i riksdagsvalet men inte i kommun- och regionval, där invandringsfrågorna inte varit lika viktiga. Sedan kan en person som är väldigt populär lokalt påverka, som i Landskrona där Liberalerna fick 37,8 procent i  kommunvalet mot 6,1 procent i riksdagsvalet.

Skillnaden mellan land och stad är också påfallande menar Ander Annerstedt.

– Här hade kunnat vi tidigt kunnat ha bättre kunskap om VALU, som vid tidigare val, hade frågat väljarna vilket parti de tycket var bäst respektive vilket parti de röstade på. Jag väntar fortfarande på analysen från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet som bland annat ställt frågor om detta.

VALU ställde inte heller frågor om land och stad, vilket innebär att Anders Sannerstedt i stället har fått titta på valresultaten för att få en bilda av hur det ser ut..

– Jag började med att titta på i vilka valkretsar Centern gick bäst respektive sämst. Bäst gick det i storstadsområdena Stockholms kommun, Stockholms län, Malmö kommun, Skåne län södra, Göteborgs kommun och Västra Götalands län västra. Allra bäst gick det Malmö Stad jämfört med förra valet. I Jämtland gjorde Centern däremot ett katastrofval. Så man har i hög grad övergetts av sina traditionella kärnväljare.

Även Socialdemokraterna gick bättre i storstäderna än på landsbygden. Det omvända gällde för Moderaterna och Sverigedemokraterna.

– Både Sverigedemokraterna och Moderaterna gick till exempel kraftigt fram i Norrland, något som bara kan förstås av hur viktiga energipriserna är för de norrländska väljarna,

En sak som utmärker det senaste valet ärt att klasstillhörigheten spelade mindre roll än vid tidigare val.

– Socialdemokraterna fick lika stor andel av tjänstemännens röster som av arbetarrösterna, 32 procent för båda i VALU, och faktum är att tjänstemännen röstade på det röda laget (V, Mp, S och C), medan arbetarna röstade på det blåa laget.

Däremot är skillnaderna mellan kvinnor och män större än någonsin – 57 procent av kvinnorna röstade rött och 57 procent av männen röstade blått.

– Här kan vi också titta på de mätningar som SOM-institutet göra när det gäller sådant som attityder och förtroendetrender. De bekräftar bilden av att varken stränga straff eller bensin- och dieselpriser är kvinnors frågor. Grovt sagt har vi två typer av idealtypiska väljare, nämligen högutbildade kvinnor i storstäder och lågutbildade män på landsbygden. Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet satsade på den första gruppen och med Sverigedemokraterna har alltid satsat på lågutbildade män.

Anders Sannerstedt menar också att det är intressant att ekonomin och de materiella frågorna, förutom invandrings-och flyktingpolitik, tycks ha varit oerhört viktiga för Sverigedemokraternas väljare.

– Och när man sedan tittar på utbildningsnivå kan vi se att bara en procent av väljare utan högskoleutbildning har röstat på Miljöpartiet, som blivit ett extremt akademiker- och storstadsparti.

Är det något som sticker ut ur ett skånskt perspektiv?

– En sak är ju kommunvalet i Landskrona. Sedan sticker det också ut att Moderaterna gjorde et så dåligt val i Vellinge. Något som också stack ut som lite udda var valresultatet i Trelleborg. Partiet är motståndare till ett nytt fängelse i staden och byggandet av en ny väg och fick 13,5 procent i kommunvalet. Men följer man sträckan där den nya vägen är tänkt att gå fick partiet över 40 procent av rösterna, säger Anders Sannerstedt.

Han pekar också på att Sverigedemokraterna ett stort genomslag och är nu med och styr i fler skånska kommuner än tidigare. Men det har också blivit vanligare att Moderaterna styr i kommunerna tillsammans med Socialdemokraterna.

– Vi ser också att i de kommuner där Sverigedemokraterna har suttit vid makten har de faktisk inte förlorat på det i detta val. Moderaterna har inte heller förlorat på att samarbeta med Socialdemokraterna.

Anders Sannerstedt ser nu fram emot att få ta del av fler detaljer om valet.

– Som forskare måste man ju vara nyfiken!

Hittills har dock de riktig intressanta analyserna inte kommit, menar han, även om Vänsterpartiet, Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna nyligen kommit med sina egna valanalyser.