”Ett privilegium att få kombinera teori och praktik”

Forskare i KEFUs nätverk: Ola Mattisson

Ola Mattisson är en KEFU-veteran med många järn i elden. Hans forskning är till största delen inriktad på temat marknadsorientering och konkurrens eller på teman som samverkan, koordination och utvecklingskraft.

Ola växte upp i Barum vid Ivösjöns strand och efter gymnasieåren i Kristianstad flyttade han till Lund för att läsa statskunskap.

– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, säger han

Efter studierna i statskunskap började han läsa nationalekonomi och beslutade sig sedan för att läsa ekonomprogrammet. Då hade han egentligen tänkt sig en karriär i det privata näringslivet, men efter att ha arbetat i några olika projekt som rörde den offentliga sektorn riktades hans intresse allt mer mot kommunala frågor.SONY DSC

– Det var Lennart Hansson, som var chef för KEFU på den tiden, som fick in mig i några projekt inom teknikprogrammet. Sedan blev det flera stycken.

Det första projektet handlade visserligen inte om offentlig verksamhet utan om hur lantmännen köpte ett företag i gamla Östtyskland efter murens fall. Men nästa projekt var en jämförelse av den tekniska infrastukturen i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Detta vid en tid då alla dessa funktioner i Sverige i högre grad sköttes i kommunal regi, medan många av funktionerna sedan länge drevs av privata företag i de andra länderna.

I samband med de olika projekten blev Ola anställd i KEFU, där han var ekonomiansvarig mellan 1992 och 1998. Projekten, och ett växande intresse för strategi, konkurrensutsättning och upphandlingsfrågor, ledde till att han blev intresserad av att doktorera och år 2000 presenterade han sin avhandling ”Kommunala huvudmannastrategier för kostnadspress och utveckling – en studie av kommunal teknik”.

–När jag började mitt avhandlingsarbete var begreppet konkurrens väldigt hett och ideologiskt infekterat. Idag är det betydligt lugnare och vi ser konkurrensutsättning mer som ett verktyg bland andra. Samverkan var också ett begrepp med en annan innebörd. Numera samverkar en kommun med grannkommunen för att klara uppdraget, medan det på den tiden var ett sätt att skydda den kommunala organisationen mot konkurrensutsättning. Men det var spännande att som doktorand hamna mitt i hetluften.

Efter sin doktorsexamen arbetade Ola halvtid på Campus Helsingborg, där han var med om att starta utbildningen i Service Management, och halvtid på Ekonomihögskolan i Lund. När han sedan blev pappa var det svårt att få ihop logistiken, så sedan dess är han stationerad i Lund.

Förutom undervisning i strategi och management har det blivit en hel del forskningsprojekt, artiklar och böcker genom åren. Flera har handlat om konkurrensutsättning och samverkan. Några exempel är boken ”Erfarenheter av konkurrensutsättning” (SKL) som kom 2011 och som följdes upp av ”Erfarenheter av uppföljning” året efter. Han har också skrivit en bilaga till kommunallagsutredningen som handlade om organisationsmodeller på den kommunala nivån.

Dessutom har Ola varit kursansvarig både för Ekonomihögskolans Executive MBA och för KEFUs utbildningsprogram PUCK.

Just nu arbetar Ola tillsammans med Hans Knutsson med bokprojektet ”The Scandic Model” där forskare från Lunds universitet ger en bild av hur styrning och ledning av offentliga organisationer ser ut i Sverige. Här medverkar också gästförfattare från Norge, Danmark och Finland.

Ett annat stort intresse är case-pedagogik. Ola Mattisson startade tillsammans med Ulf Ramberg och Mats Urde Lund University Case Academy, där tanken är att lärare och forskare inom olika delar av universitetet ska lära sig att utveckla egna case. Han var också projektledare för casetävlingen ”The Sustainable Business Challenge” som Ekonomihögskolan genomförde i samarbete med IIIEE och Assa Abloy.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Friheten att kunna ägna mig åt det jag tycker är intressant. Och det är ett privilegium att få kombinera teori och praktik så som vi gör i KEFU.

 

Utanför jobbet ägnar sig Ola gärna åt att träna – han genomförde ”En svensk klassiker” för något år sedan. Han är också en hängiven Springsteen-fantast och uppskattar god ale. Ola har dessutom engagerat sig mycket i Torna Hällestad gemensamma fastighetsbolag som sett till att byn har kunnat få tillbaka sin lanthandel.