Högre skatt och mer korruption när kommuner driver många bolag

Nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas Bergh har tillsammans med forskarkollegorna Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittberg studerat alla svenska kommuner för att se hur det har gått när de bolagiserat sina verksamheter. Här framkommer att det inte nödvändigtvis är så lyckat att kommunerna driver bolag.

Resultaten presentaras i forskningsartikeln What Happens when Municipalities Run Corporations? Empirical Evidence from 290 Swedish Municipalities, som nyligen antagits för publicering i den internationella tidskriften Local Government Studies.

Kan du kort berätta vad ni kommit fram till?

– Vi undersökte hur antalet kommunala bolag samvarierar med andra egenskaper och utfall i kommunen, och vi visade att kommuner med flera kommunala bolag inte har nöjdare invånare och inte har bättre företagsklimat, säger Andreas Bergh. Däremot har de högre skatt och mer korruption enligt ett mått som bygger på anonyma svar från över 10 000 kommunpolitiker. 

Vad är det mest överraskande med studien?

– Det mest överraskande med studien är nog att resultaten är helt i linje med vad vi förväntade oss teoretiskt! Det finns många skäl att förvänta sig ett samband mellan kommunala bolag och korruptionsproblem. Bland annat när det gäller oklarhet i målstyrningen och att organisationsstrukturen blir mindre transparent och svårare att granska för exempelvis journalister, men detta är den första publicerade vetenskapliga studien som bekräftar sambandet empiriskt.

Kan man dra slutsatsen att kommuner borde avbolagisera sina verksamheter i stor utsträckning?

– Det är såklart ytterst en politisk fråga. Enligt våra data tycks det vara kommuner med väldigt många bolag som är problematiska. Kommuner som har några enstaka bolag för att hantera väl avgränsade ansvarsområden verkar inte vara problematiska. Kommuner med väldigt många bolag, säg mer än 10 stycken, där flera ligger en bra bit från den kommunala kärnverksamheten, tycker jag absolut har skäl att rannsaka sig själva, säger Andreas Bergh.

 

Länk till studien som gjort korruptionsmåttet: https://gup.ub.gu.se/publication/190959 )