KEFU-dagen 2020 – Lärdomar i omställningstider

Årets KEFU-dag hålls torsdagen den 1 oktober och temat är omställning.

Coronapandemin har inburit ett kraftigt externt tryck på offentlig verksamhet som på olika sätt kommer att kräva omställning till nya förhållanden. Vilka problem och möjligheter finns i denna omställning?

– KEFU-dagen kommer bland annat att ta upp vilka lärdomar vi kan dra nu och vilka vi måste avvakta med, säger Ulf Ramberg, KEFUS forskningsledare. Vi är i en situation som kräver eftertanke och att vi funderar över vilket samhälle vi vill leva i framtiden, hur det ska styras och vad vi faktiskt förmår utifrån den kapacitet vi har, och kan få, i offentlig verksamhet.

Programmet för KEFU-dagen håller fortfarande på att färdigställas, men en av talarna blir Sabine Kuhlmann som kommer att diskutera covid-19 hanteringen i Tyskland. Dessutom kommer den allt snabbare digitaliseringen till följd av Covid-19 och en rad andra omställningsperspektiv att tas upp under dagen.

Mer information kommer löpande på KEFUs hemsida.