KEFU-dagen 2022 – Samhällskontrakt under omvandling – nu eller alltid?

15 juni 2022 Kl. 08-30 – 15.30

Campus Helsingborg

KEFU-dagen 2022 belyser en fråga som berör oss alla, våra relationer till det samhälle vi lever i. Dagligen etableras, pågår eller avslutas miljontals relationer mellan landets invånare och det vi uppfattar som samhället. Vissa tänker vi inte ens på medan andra berör oss i högre utsträckning.

Vad innebär egentligen detta kontrakt för oss och är det på väg att förändras? Vad händer med de som inte längre känner igen sig när upplevda förväntningar, rättigheter och skyldigheter rimmar dåligt med varandra. Är detta en ny situation eller har denna förändring pågått länge? Finns det risk för att tilliten brister och invånare söker nya vägar som de tycker bättre möter deras förväntningar och behov? Hur påverkas samhällskontraktet av den allt snabbare tekniska utvecklingen med AI och andra innovationer?

Detta är några av de frågor som utifrån olika perspektiv belyses på årets KEFU-dag.

Under dagen medverkar bland annat:

Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

James Evans, professor of Human Geography, Manchester University,

Matilda Arvidsson, docent i internationell rätt, Göteborgs universitet,

Susanne Iwarsson, professor vid Aktivt och hälsosamt åldrande, Lunds universitet

Anna Brattström, docent i företagsekonomi, Lunds universitet.

(Sidan uppdateras efterhand som fler namn tillkommer)

Dagen avslutas med en möjlighet till en rundvandring på H22.

Anmäl dig här: http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/468