KEFU-dagen om inställning till omställning

Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, omställningens uttryck och variationsrikedom var temat för årets KEFU-dag. Det var en hel rad frågor som belystes under dagen, som i år både kunde följas fysiskt och on-line. Bland dessa var: Vilka mål och medel har samhället för att hantera olika former av omställningar? Finns det vissa hållpunkter som är extra väsentliga att inte missa för att undvika besvärliga situationer? Hur är det med orsakssambanden mellan det vi vet och det vi inte kan veta? Finns resurser?

Johan Wester var moderator för KEFU-dagen 2021

Alla föreläsningar kan ses på YouTube:

Henrik Brissman: Framtiden i backspegeln: Har framtiden en historia?

Kimberly Nicholas: Facing the Climate Crisis with Facts, Feelings, and Action.

Kristian Stålne: Inre utveckling för omställning.

Anders Anell: Omställning i vården – hur gå från tanke till handling?

Kalle Pettersson: Att designa policys genom co-creation och systemdesign.

Ester Barinaga och Alexander Paulsson: Lokala valutor för en global hållbar omställning. Funkar det?

Sabine Kuhlmann: The use of Data for scientific policy advice: evidence-based COVID-19 crisis management in Germany.

Sebastian Larsson och Niclas Clausenborg: Omställning för bättre omsorg och vård – så här kan det se ut. Praktiska exempel från Skånes kommuner.

Stein Kleppestø: Hur tänka strategiskt när omställning närmar sig?

Powerpoint-presentationer:

Henrik Brissman

Anders Anell

Kalle Pettersson

Ester Barinaga och Alexander Paulsson

Sabine Kuhlmann

Sebastian Larsson 

Niclas Clausenborg

Stein Kleppestø