KEFU-dagen tog upp demokratins utmaningar

Med bara några månader kvar till valdagen tog årets KEFU-dag upp de många och växande utmaningar demokratin utsätts för. Alla presentationer filmades, så den som missade KEFU-dagen kan ändå ta del av dem via länkarna nedan, eller på KEFUs hemsida.

Colin Carlile

Dagen inleddes av professor Colin Carlile, tidigare chef för ESS, European Spallation Source, som gav en rad exempel på företeelser som oroar och på olika sätt kan undergräva demokratin. Carllie är engelsman, men eftersom han har arbetat utomlands i så många år får han varken rösta i parlamentsvalen i Storbritannien, Sverige eller något annat land. På det sättet är han inte unik, men han menar att detta faktiskt är ett demokratiskt problem. Han tog också upp alla de osanningar som genomsyrade Brexit-kampanjen och presidentvalet i USA, liksom problemet med att medierna, till exempel de stora dagstidningarna i Storbritannien, ofta ägs av ett fåtal stenrika personer med egna politiska agendor.

Hot mot förtroendevalda är något som ofta rapporteras i medierna och det var också ämnet för Agneta Blom, statsvetare från Örebro universitet. Hennes forskning bygger bland annat på en stor enkätundersökning som visar att det under 2016 var nära 2000 förtroendevalda som utsatts för hot eller trakasserier och att drygt 300 förtroendevalda samma år utsatts för våld, skadegörelse eller stöld. Om detta fortsätter är det en fara för det demokratiska systemet, sade Agneta Blom. Risken är att många förtroendevalda väljer att lämna politiken och de som då finns kvar är i huvudsak äldre och hårdhudade äldre män och då har vi inte längre någon representativ demokrati, menade hon. Agneta Blom har också arbetat med att ta fram utbildningsmaterial för SKL som ska främja en god samtalston bland politiker.

Efterföljande programpunkter behandlade bland annat orons betydelse för medborgarnas politiska beteende. Frågan om PK och yttrandefrihet är ett demokratiskt dilemma var också på dagens agenda, liksom mer praktiknära exempel som “troll” på sociala medier och hur unga arbetar för att främja intresset för att delta i den demokratiska processen.

Här följer YouTube-länkar till samtliga presentationer under KEFU-dagen 2018. (På KEFUs hemsida kan man dessutom ta del av de medverkandes powerpoint-presentationer.)

Monica Holmqvist

Colin Carlile

Agneta Blom

Maria Solevid

Christian Fernández

Nils Gustafsson

“Ungas röster om demokrati”

Maria Strömvik