Kunskapsseminarium i Lund om ersättningsmodeller i offentlig verksamhet

Civilminister Ardalan Shekarabi har arrangerat en rad regionala kunskapsseminarier under namnet ”Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management” för att ta del av kunskap och synpunkter från forskare, fackliga företrädare och arbetsgivare.

Detta på bakgrund av att de flera av de reformer som skulle effektivisera offentlig verksamhet har fått motsatt resultat – de administrativa bördorna har ökat och yrkesprofessionerna har försvagats.

Ett av dessa seminarier hölls på Ekonomihögskolan i Lund i slutet av januari. Här var temat ersättningsmodeller offentlig verksamhet och hur dessa modeller verkar styrande.

Anders Anell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet bidrog med att ett anförande om styrsystem och ersättningsmodeller i hälso- och sjukvården. Han konstaterade bland annat att det inte finns någon ”bästa” ersättningsprincip, utan att de alla har olika brister, men att det ändå är viktigt att välja ersättningsprincip utifrån de mål som ställs upp.

Kunskapsseminarium

Paneldebatt vid seminariet. Fr. v. Per-Arne Andersson, Maria Rönn, Peter Friberg, Anders Anell och Daniel Hallberg.

Dessutom deltog Daniel Hallberg, utvärderings- och forskningschef, Inspektionen för socialförsäkringen, Per-Arne Andersson, chef för Avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Sveriges kommuner och landsting, Peter Friberg, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och f.d. ordförande i Svenska läkaresällskapet samt Maria Rönn, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet.

Tanken var att civilministern själv också skulle medverka, men eftersom han var sjuk hoppade statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren in som ersättare.

Seminariet i Lund, liksom de övriga seminarierna i serien, kan ses i sin helhet på regeringens hemsida.