LSS– fusk och skenande kostnader eller en livsviktig rättighetslag? En angelägen fallstudie av målkonfliktshantering i välfärdens Sverige

Matilda Svensson Chowdhury och Hans Knutsson har i ett nyligen genomfört KEFU-projekt studerat hur tolkning och tillämpning av LSS– lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – har förändrats och påverkats av politik, byråkrati, media och intresseorganisationer under de senaste sju åren.

Hör dem berätta om projektet i KEFU-podden

Hans Nilsson, lektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och Matilda Svensson Chowdhury, lektor i socialt arbete vid Malmö universitet