Mest välbesökta KEFU-dagen hittills

Digitalisering och dess effekter var temat för årets KEFU-dag som hölls den 27 september. Här bjöds på många intressanta presentationer där man tog upp en rad olika aspekter av hur digitalisering påverkar den offentliga sektorn, problem och möjligheter och om utvecklingen inom artificiell intelligens och hur den kan användas i framtiden.

Sabine Kuhlmann frågas ut av Johan Wester

Det var också första gången som KEFU-dagen livestreamades och hela dagen kan fortfarande ses i sin helhet här.

Sabine Kuhlmann, professor vid Universität Potsdam och gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, inledde dagen med att berätta om sin forskning om digitalisering i tysk offentlig sektor, särskilt på lokal nivå.

Här framkom bland annat att det är lätt för medborgarna i de tyska kommunerna att hitta information på internet, men att det fortfarande är väldigt få ärenden som kan skötas i sin helhet över nätet. Mycket måste fortfarande skrivas under på papper, stämplas och skickas med posten.

Stefan Larsson

De anställda i de tyska kommunerna tycker också enligt enkätstudier att de negativa effekterna av digitaliseringen hittills är fler än de positiva. Många upplever att de får lägga ned så mycket tid på att svara på e-post, skanna dokument och ta itu med tekniska problem att de har mindre tid att sköta sitt arbete än de hade tidigare. Från medborgarna framom inte oväntat en skillnad mellan yngre och äldre generationer. Många äldre tycker att det är komplicerat att använda nyteknik och vill kunna möta folk personligen, medan de yngre hellre vill få allt avklarat via sina datorer och mobiler.

Kalle Åström

 

Resten av dagen fick vi bland annat höra Stefan Larsson, Docent vid LTH, berätta om de rättsliga utmaningar som digitalisering och användande av artificiell intelligens innebär. Kalle Åström. professor i matematik vid LTH, förklarade vad artificiell intelligens är och hur den kan användas. Här gav han bland annat exempel på några av de smarta lösningar han och hans forskarkollegor har utvecklat.

Ann Otto Nemes och Emil Joelson berättade om hur man arbetar med digitalisering i Karlstad

Alla presentationer och programmet finns tillgängliga via KEFUs hemsida. Länkar till de enskilda filmerna finns också nedan.

 

Sabine Kuhlmann

Stefan Larsson

Kalle Åström

Joakim Wernberg

Catarina Player-Koro

Åsa Melvanius

Lena Kjerrman Jonsson

Otto Nemes Joelsson

Paneldiskussion

Avslutande paneldiskussion med Emil Joelsson, Ann Otto Nemes, Åsa Melvanius och moderatorn Johan Wester