Filmat KEFU-seminarium “New Public Management – en döende svan eller…”

Få inomvetenskapliga begrepp är så vitt spridda i den allmänpolitiska debatten som new public management (NPM). Alla har en åsikt om det. Ofta används begreppet för att kritisera allt det som är fel i den offentliga sektorn. Lika ofta handlar det om att använda begreppet för att kritisera allt som förändrats. Det kan handla om kritik mot mätande och uppföljning precis lika väl som det kan handla om en genuin misstro till konkurrens och marknadsutsättande av offentliga tjänster.

Kritiken har lett till olika försök att göra upp med NPM på policynivå, men har de lyckats? Är de problem och utmaningar som den offentliga sektorn försöker hantera idag annorlunda från de som fanns på 70- och 80-talen? Och hur nya är lösningarna som lanseras? Bevittnar vi idag de sista två minuterna av den döende svanens dans, eller är vi med om något annat? Under detta seminarium från den 10 februari 2022 reder Tom. S Karlsson ut både begrepp och historisk utveckling för att ge några svar på dessa viktiga frågor.

Se seminariet på YouTube

Powerpoint-presentation