Ny gästprofessor forskar om kommunala utmaningar i Europa

Sabine Kulhmann, professor i statsvetenskap, offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam, kommer att tillträda som gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund från 2019.

Vid ett KEFU-seminarium berättade hon om sin forskning med inriktning mot olika sätt att styra på lokal nivå i Europa, vilka kommunala reformer som genomförts i de olika länderna,  och på vilken väg utvecklingen är i de olika länderna när det till exempel gäller synen på New Public Management och graden av lokalt självstyre.

Sabine Kuhlmann tillsammans med Mikael Hellström från KEFU

Sabine Kuhlmann besökte också KEFU och träffade många av de forskare på Ekonomihögskolan som arbetar med frågor som berör den offentliga sektorn. Hon var imponerad av den bredd som finns  på Ekonomihögskolan när det gäller forskning om offentlig sektor och av den, som hon upplevde, öppna och vänliga atmosfären. Hon tyckte också att det var en trevligt att för första gången uppleva en svensk fika, ett fenomen hon gärna tog till sig…

 

Hör henne berätta om de viktiga utmaningar hon ser för  kommuner och regioner i Europa i detta filmklipp.