”Roligt få vara med om forskning som kan göra skillnad”

Kristina Frid har sedan förra året en doktorandtjänst, delfinansierad av KEFU, kopplad till ett flerårigt forskningsprojekt om hur regional och kommunal primärvård kan samverka, särskilt när det gäller multidisciplinära vårdteam för vård av äldre med komplexa behov.

Projektet Inga enkla lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov, leds av docent Anna Häger Glenngård och är delfinansierat av Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Medverkar gör också professor Anders Anell och docent Elin Funck.

Direkt efter att ha tagit sin kandidatexamen i Service Management i Helsingborg fortsatte Kristina Frid med en masterutbildning inom samma ämne vid CBS i Köpenhamn. Under tiden och därefter jobbade hon i sju år inom försäkringsbranschen.

– Jag hade tittat på ett par andra doktorandtjänster där det var viktigt för mig att få in service management-tankarna. Men när den här tjänsten utlystes såg jag med detsamma att det matchar det jag ville göra kommande år. Och eftersom forskningsprojektet är så förankrat i hur vården ska ges på ett personligt och jämställt sätt har jag hela tiden sett en självklar koppling till det jag studerat tidigare.

Tiden i försäkringsbranschen är också värdefull för doktorandstudierna, menar Kristina Frid.

– Det kan tyckas vara en helt annan värld än sjukvården men kopplingen är större än man kan tro. I grunden handlar det mycket om samma frågor, speciellt teoretiskt, som till exempel vilka intressenterna är och hur man samverkar på bästa sätt.

Den första delstudien i projektet behandlar på övergripande nivå hur styrningen av vård för äldre ser ut.

– Här går vi in på dokumentnivå och tittar på hur samverkansavtalen ser ut i alla regioner i Sverige för att få en övergripande bild av vad det är för typ av regleringar man använder sig av. Och om man bedriver personcentrerad vård i någon bemärkelse. Här har vi redan kommit en bra bit. I en annan delstudie kommer vi att välja ut ett antal regioner där vi gör intervjuer för att närmare titta på hur det ser ut , och varför, för att få en djupare bild av det som står i avtalen.

Kristina Frid trivs väldigt bra med att kunna skriva sin avhandling inom detta forskningsprojekt.

– För mig är det viktigt att få vara med om sådan forskning som jag verkligen tror kan göra nytta och som bottnar i behov i samhället. Här kan man också koppla det till FN:s Agenda 2030, där man bland annat tar upp vikten av att skapa stödsystem och att höja vårdens kvalitet. Och det är egentligen precis det vårt projekt handlar om.

– Det känns oerhört motiverande att få jobba med en så stor och viktig fråga som faktiskt är länkad till demokrati, välfärd och till hur människor mår i hela världen, säger Kristina Frid.