Se filmat seminarium om polarisering och inkomstojämlikhet

Skillnaderna i förutsättningar och möjligheter mellan olika delar av landet Skillnaderna i förutsättningar och möjligheter mellan olika delar av landet har ökat. Framförallt tycks utvecklingen på landsbygden och stadens invandrartäta områden gå i fel riktning. Större geografiska skillnader i inkomster och välstånd kan vara en direkt orsak till ökad polariseringen men skillnader i inkomster beskrivs även vara en katalysator som förstärker andra orsaker som exempelvis ökade invandringskritiska attityder.

På detta seminarium diskuteras hur välståndet för Skåne och Blekinges landsbygd och invandrartäta områden utvecklats över tid.

Med Martin Nordin, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som här redovisar ett genomfört KEFU-projekt.
Se seminariet på YouTube