”Storbritannien förlorade viktig tid i bekämpningen av covid-19”

Irvine Lapsley, professor emeritus vid University of Edinburgh Business School och under 10 år KEFU-anknuten gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, anser att okunskap, arrogans och fixering vid Brexit bidrog till att Storbritannien reagerade för sent när coronapandemin slog till och att tusentals liv hade kunnat räddas om man agerat tidigare.

Nytt från KEFU fick en Zoom-intervju med Irvine Laplsey från sin karantän hemma i Edinburgh, där han beskriver utvecklingen I Storbritannien sedan det första coronafallet konstaterades den 30 januari, dagen innan Storbritannien lämnade EU.

Irvine Lapsley menar att tiden efter Tory-partiets stora valseger den 12 december 2019 till stor del ägandes åt att fira att Brexit nu verkligen skulle bli av och att många andra frågor hamnande i skymundan. Boris Johnson var mer eller mindre premiärminister på halvtid för att reda ut sitt privata liv och var till stor del frånvarande från politiken den första tiden efter valet

Boris Johnson gjorde sig också av med flera tidigare tunga ministrar så att den nya regeringen till största delen bestod av lojala men oerfarna ministrar. Det kan kanske förklara att de inte verkade medvetna om att den tidigare regeringen under Theresa May 2016 hade genomfört en stor simuleringsövning för att testa hur väl en brittiska hälsomyndigheten NHS skulle klara av en influensapandemi. Resultaten av denna övning offentliggjordes aldrig, bland annat för att de ansågs för skrämmande, men en hel del kritik har nu riktats emot att man inte drog lärdom av denna övning och vidtog åtgärder för att kunna möta en kommande pandemi.

– Under tiden fick landet fler och fler fall av covid-19, men trots WHO:s uppmaning om att testa, testa och åter testa upphörde Storbritannien att testa brett i befolkningen den 12 mars och man inriktade sig härefteri princip helt på att testa personal på sjukhusen.

Fram till Storbritannien lock down den 21 mars hade landet varit öppet för inresande från andra länder och flera stora fotbollsmatcher och festivaler bidrog till en accelererande smittspridning.

Liksom Sverige har också Storbritannien haft problem med smitta på äldreboenden.

– Det är en viktig förklaring till tid stora dödstalen, säger Irvine Lapsley. Många äldre förflyttades från de överbelastade sjukhusen till äldreboenden utan att först ha testats för Covid-19., något som fick katastrofala följder. Det var dessutom ett scenario man sett i Theresa Mays stora övning några år tidigare.

Den stora tragedin är de stora dödstalen, menar Irvine Lapsley.

– De brittiska erfarenheterna av den här pandemin är djupt olyckliga och oroande. Det som hänt är väldigt, väldigt sorgligt och om nästa års stora utvärdering av hur krisen har hanterats skulle framhäva den brittiska regeringens agerande som ett föredöme för andra länder kommer jag att äta upp min hatt. Om regeringen agerat tidigare och inte begått så många misstag hade tusentals liv kunnat räddas.

Se intervjun med Irvine Lapsley