Utbildning för kommande beslutsfattare i Östeuropa

Ekonomihögskolan i Lund har tillsammans med Raul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt genomfört en utbildning för unga, yrkesarbetande medarbetare inom politik och förvaltning i Östeuropa. Utbildningen ingår i Svenska Institutets program Summer Academy for Young Professionals som syftar till att bygga mötesplatser kring hållbar offentlig förvaltning i EU:s östliga länder.

Målet är att deltagarna ska få kännedom om Sverige och svensk förvaltning och stärkas i sina roller som ledare eller förändringsaktörer i sina hemländer.

Ola Mattisson

Det är andra året som Ekonomihögskolan och Raul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter har fått detta uppdrag.Utbildningen har tagit fram gemensamt av personer från KEFUs forskarnätverk och verksamma vid Raul Wallenberg Institutet. Ola Mattisson från KEFU har fungerat som programchef.

Programmet består av ett antal moduler med olika teman, och den modul som har genomförts i Lund heter Perspectives on Multi-level Governance, Decentralization and Human Rights. Bland kraven för att söka dessa utbildningar finns att man inte ska ha fyllt 36 och att man kommer från något av dessa länder: Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Utbildningen har getts på heltid de två sista veckorna i augusti. Förmiddagarna vigdes åt mer teoretiska föreläsningar och på eftermiddagarna fick deltagarna åka på studiebesök, träffa inbjudna gäster eller arbeta med projektarbeten.

– Vår övergripande ambition har varit att ge en bild av den svenska offentliga strukturen och att diskutera hur den stöttar och främjar mänskliga rättigheter, säger Ola Mattisson. Något som är relevant inte minst eftersom flera av deltagrans hemländer kommer att genomföra en rad lagstiftningsreformer för den lokala samhällsnivån.

– Deltagarna var väldigt nyfikna och intresserade av att höra om svenska förhållanden och för mig var det dessutom nytt och spännande att jobba med perspektivet mänskliga rättigheter. Roligt också att möta deltagarna, som oftast inte var ekonomer men kom från andra discipliner och flera kom från den ideella sektorn. Det är dessutom nyttigt att få oväntade frågor om Sverige och att tvingas reflektera över sådant vi betraktar som självklart.