”Värdefullt som riksdagsledamot att ta del av KEFUs forskning

Eva Lindh, socialdemokratisk riksdagsledamot för Östergötland och medlem i finansutskottet, diskuterade under ett nätmöte med KEFU-anknutna forskare en lång rad frågor som på olika sätt anknyter till hennes politiska arbete.

– Det var fantastiskt värdefullt för mig att kunna ta del av dessa forskares kunskaper och att kunna diskutera mina frågor med dem, och jag rekommenderar verkligen andra riksdagsledamöter att också ta kontakt med KEFU, säger Eva Lindh.

Hur kom du och KEFU i kontakt med varandra?

– Generellt tycker jag att det är viktigt vi politiker måste ha så bra grund för våra beslut som möjligt och inte minst att ta del av den forskning som finns på de områden vi arbetar med. För mig är naturligtvis frågor om styrningen av den kommunala och regionala ekonomin väldigt viktiga. Jag var tidigare i kontakt med CKS vid Linköpings universitet och de tipsade mig om att jag absolut också måste ta kontakt med KEFU i Lund. Och så organiserade Ulf Ramberg och Mikael Hellström ett möte med olika forskare som arbetar med mina frågor.

Kan du ge exempel på några av de frågor ni tog upp?

– Vi berörde allt från hur mycket ska staten styra eller inte styra, det kommunala självstyret till specifika frågor om hälso- och sjukvården, skolans centralisering eller decentralisering, generella riktade statsbidrag, statens kontrollfunktioner och mycket, mycket annat.

Tyckte du att det blev en givande diskussion?

– Verkligen! Jag sade efteråt till en kollega att det var de roligaste och mest intressanta timmarna på väldigt länge.

– Vi tog till exempel upp utmaningarna för de mindre kommunerna. En sak är ju att det krävs finansiering för att klara välfärden, men minst lika viktigt är ju den framtida kompetensförsörjningen. Och här kunde KEFU:s forskare ge en rad exempel på möjliga vägar för att lösa detta. Vi pratade också om upphandlingar, ett av våra ansvarsområden i finansutskottet. Här tog vi till exempel upp hur vi kan hjälpa kommunerna att få rätt kompetens för att göra upphandlingar på ett bra sätt. Ett ytterligare område vi diskuterade var den digitala infrastrukturen, där staten kanske behöver ta ett större ansvar, tillsammans med kommuner och regioner. Ska vi göra det är det naturligtvis viktigt att vi inte bara går in och styr utan att vi visar att det vi gör också bygger på forskning.

Kommer du att ta kontakt med KEFU fler gånger?

– Ja, jag har redan bett om att få träffa dem igen och det ställde de gärna upp på. Då kan vi också ta upp andra frågor som väcker nya tankar och idéer. Som riksdagsledamöter får vi naturligtvis mycket underlag både från departementen och från riksdagen för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Men jag menar att det också är viktigt att vi själva tar kontakt för att ta del av den forskning som finns på våra områden. Så att vi förutom färdigskrivna underlag även skaffar oss tillgång till andra vinklar, kunskap och inte minst underlag för att kunna ställa rätt frågor.

– Så det är väldigt viktigt för mig att få ha detta tankeutbyte med KEFU:s forskare, säger Eva Lindh.