Verksamhetsutveckling för hållbar utveckling KEFU-podden

Olika typer av organisationer har under många år satsat mycket tid och resurser på att producera hållbarhetsrapporter av olika slag, men hur ser det ut med den interna relevansen och användningen av det som rapporteras? Det var ämnet för ett KEFU-seminarium med Matti Skoog, ämnesansvarig professor för redovisning och styrning vid Åbo Akademi.

Matti Skoog

I samband med seminariet medverkade han också i en KEFU-podd där han samtalar med KEFU:s forskningsledare Ulf Ramberg.

Han menade bland annat att man behöver bli mer medveten och arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor på taktisk och operativ nivå, att initiativen till hållbarhetsarbetet bör komma nerifrån och att det är viktigt att arbeta efter de små stegens princip för att komma framåt. Det är också viktigt att integrera hållbarhetsarbetet i hela styrprocessen. Han varnade också för fallgropen i att tro att det som inte kan mätas i finansiella termer inte har samma relevans som sådant som kan mätas på det sättet.

Lyssna på KEFU-podden

Presentationsbilder från seminariet

Matti Skoog är också medförfattare till boken “Verksamhetsutveckling för hållbar utveckling”, Studentlitteratur, Lund