Seminarier

Seminarier hösten 2023

Idéburet Offentligt Partnerskap – mellan upphandling och frivillighet

Medverkande: Caroline Hellström, adjunkt, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare

 

Bättre uppföljning i primärvården

Medverkande: Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare

Hybridorganisationer

Medverkande: Anna Thomasson, docent, Copenhagen Business School och Olof Hallonsten, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare

Alternativ kommunredovisning

Medverkande: Fredrik Andersson, professor, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, Anna Thomasson, docent, CBS och Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare

Framgångsrik samverkan över organisatoriska och professionella gränssnitt i primärvården      

– Erfarenheter från första halvåret med Mobilt team Landskrona

Medverkande: Anna Glenngård, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Tid och plats meddelas senare

Demokratiseminarium

Tid och plats meddelas senare

Tre seminarier om skolan:

 

Den svenska skolan – från statligt monopol till dagens kvasimarknader

Tid och plats meddelas senare

Den svenska skolan – kvasimarknadens för- och nackdelar

Tid och plats meddelas senare

Den svenska skolan – Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan – bakgrund, analys och betänkande

Tid och plats meddelas senare

_______________

För ytterligare information,  kontakta Mikael Hellström

Telefon 046-222 78 20

E-post: mikael.hellstrom@kefu.se

Eller besök KEFU:s hemsida