Seminarier

Inkomster och polarisering på Skånes landsbygd
och i invandrartäta områden 

KEFU-seminarium

Medverkande: Martin Nordin, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Tid: Fredagen den 28 januari 14.00 – 16.00

Se seminariet på YouTube

New public management – en döende svan eller…

KEFU-seminarium

Få inomvetenskapliga begrepp är så vitt spridda i den allmänpolitiska debatten som new public management (NPM). Alla har en åsikt om det. Ofta används begreppet för att kritisera allt det som är fel i den offentliga sektorn. Lika ofta handlar det om att använda begreppet för att kritisera allt som förändrats. Det kan handla om kritik mot mätande och uppföljning precis lika väl som det kan handla om en genuin misstro till konkurrens och marknadsutsättande av offentliga tjänster. Kritiken har lett till olika försök att göra upp med NPM på policynivå, men har de lyckats? Är de problem och utmaningar som den offentliga sektorn försöker hantera idag annorlunda från de som fanns på 70- och 80-talen? Och hur nya är lösningarna som lanseras? Bevittnar vi idag de sista två minuterna av den döende svanens dans, eller är vi med om något annat? Under seminariets gång kommer vi reda ut både begrepp och historisk utveckling för att ge några svar på dessa viktiga frågor.

Medverkande: Tom S. Karlsson, filosofie doktor i företagsekonomi och docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han bland annat studerat styrning och management över tid i statsförvaltningen.

Tid: Torsdagen den 10 februari 2022 klockan 14.00 – 16.00

Uppdaterad agenda för forskning och praktik: Vilka är nyckelfrågorna för kommunsektorn efter pandemin?

Webbinarium

Arrangör: Kommuninvest

Ingår i webbinarieserie gemensamt arrangerad av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest

Medverkande: Åsa Granat, Kommundirektör, Borlänge kommun och Ulf Ramberg, docent, Ekonomihögksolan vid Lunds universitet

Tid: Fredagen den 11 februari 2022

Hållbar förvaltning och utveckling av kommunala anläggningstillgångar

Webbinarium

Arrangör: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Ingår i webbinarieserie gemensamt arrangerad av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest.

Tid: Tisdagen den 22 mars 2022

Medverkande: Robert Jonsson, universitetslektor, Linköpings universitet

Läs mer och anmäl dig här

Vilka effekter ger obligatorisk förskoleklass?

KEFU-seminarium

Medverkande: Therese Nilsson, professor, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Tid: Fredagen den 22 april 14.00 – 16.30

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/465

Vad ska vi ha kommunal koncernstyrning till?

Webbinarium

Arrangör: KEFU

Ingår i webbinarieserie gemensamt arrangerad av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest.

Tid: Torsdagen den den 28 april 2022

Medverkande: Mattias Haraldsson, universitetslektor redovisning och finans Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Läs mer och anmäl dig här

Lärdomar av hantering av corona i kommuner och regioner

Webbinarium

Arrangör: Kommunforskning i Västsverige (KFi)

Ingår i webbinarieserie gemensamt arrangerad av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest.

Tid: Onsdagen den 18 maj 2022

Medverkande: Björn Brorström, professor emeritus, styrelseordförande för Högskolan Kristianstad och Gustaf Kastberg Weichselberger, professor vid förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet

Läs mer och anmäl dig här

KEFU-dagen 2022

Samhällskontrakt under omvandling – nu eller alltid?

Tid: Onsdag den 15 juni 2022   Kl. 08.30-15.30

Plats: Campus Helsingborg 

KEFU-dagen 2022 belyser en fråga som berör oss alla, våra relationer till det samhälle vi lever i. Dagligen etableras, pågår eller avslutas miljontals relationer mellan landets invånare och det vi uppfattar som samhället. Vissa tänker vi inte ens på medan andra berör oss i högre utsträckning.

Vad innebär egentligen detta kontrakt för oss och är det på väg att förändras? Vad händer med de som inte längre känner igen sig när upplevda förväntningar, rättigheter och skyldigheter rimmar dåligt med varandra. Är detta en ny situation eller har denna förändring pågått länge? Finns det risk för att tilliten brister och invånare söker nya vägar som de tycker bättre möter deras förväntningar och behov? Hur påverkas samhällskontraktet av den allt snabbare tekniska utvecklingen med AI och andra innovationer? Detta är några av de frågor som utifrån olika perspektiv belyses på årets KEFU-dag.

Dagen avslutas med en möjlighet till en rundvandring på H22.

Anmäl dig här: http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/468