Kurser

Utbildningar HT 2023

 

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Caroline Hellström, Mikael Hellström och Ulf Ramberg

Koncernredovisning

Mattias Haraldsson, Jörgen Carlsson och Niklas Sandell

Tid: 23-24 november 2023

Kommunal bolagsstyrning – gemensamt ansvar för att skapa välfärd

Ola Mattisson, Mattias Haraldsson och Niklas Sandell

HELA (Kan erbjudas när omständigheterna så tillåter)

 


För anmälan och ytterligare information,  kontakta Mikael Hellström

Telefon 046-222 78 20

E-post: mikael.hellstrom@kefu.se

Eller besök KEFUs hemsida