Kurser

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Fredagen den 5 maj 2023

Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Lokalen heter Allvar och ingång till lokalen sker via entrén till Inspira Restaurang & Café..

Anmälan

Kommunal koncernstyrning och bolagsstyrelsens arbetssätt

Tid och plats meddelas senare

Ekonomi och demokrati för nyvalda

Tid och plats detaljer meddelas senare

 

 


För anmälan och ytterligare information,  kontakta Mikael Hellström

Telefon 046-222 78 20

E-post: mikael.hellstrom@kefu.se

Eller besök KEFUs hemsida