Om KEFU-Skåne

Om KEFU-Skåne

Rådet för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning (KEFU) bildades i augusti 1984. Grundare, finansiärer och uppdragsgivare är Lunds universitet, Region Skåne och Skånes kommuner.

KEFU:s syfte är att, som ett samarbetsorgan mellan de olika medlemmarna, initiera och stödja forskning och utbildning som kan tillämpas i de skånska kommunernas och Region Skånes arbete inom ledning, organisation och ekonomi.

Seminarieverksamhet

KEFU bedriver en kontinuerlig seminarieverksamhet där kommunalekonomiska ämnen tas upp. Aktuella kommunala och regionala ämnen och frågor tas upp. Aktualiteter och diskussion är viktiga inslag för att stimulera en levande dialog mellan teori och praktik. Seminarierna är öppna för alla. För representanter från Skånes kommuner och Region Skåne är de dessutom avgiftsfria. Seminarier arrangeras ungefär sex gånger per år.

Kursverksamhet

KEFU erbjuder varje termin tre till fyra kurser. Målgruppen är huvudsakligen anställda inom skånska kommuner och Region Skåne. Bland de som deltagit i utbildningarna finns t.ex. ekonomer, verksamhetsansvariga, personalansvariga, politiker m.fl. Kurserna är öppna för alla.

Forskning och utveckling

I samarbete med den ekonomiska fakulteten och den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet, initierar och stödjer KEFU forsknings- och utvecklingsprojekt inom ledning, organisation och ekonomi.

Förutom forskning inom området finns även intresse att driva utvecklingsprojekt i samarbete med Skånes  kommuner och Region Skåne. I dessa utvecklingsprojekt kan forskare med anknytning till KEFU också ställa upp som diskussionspartners samt utföra utredningsuppdrag.

Läs mer om KEFU