KEFU-dagen 2021

Årets KEFU-dag hålls fredag den 19 november kl 8.30 -16.00 och temat är Inställning till omställning – i tanke och handling. Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, omställningens uttryck och variationsrikedom är temat för årets KEFU-dag. Frågorna som belyses är många: Vilka mål och medel har samhället för att hantera olika former av omställningar?…

Hur får man till en konstruktiv relation mellan politiker och tjänstemän?

KEFU ska på uppdrag av SKR genomföra en studie med ett antal fallstudier av besvärliga situationer i relationen mellan ledande politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. Förhoppningen är studien ska kunna bidra till en bättre ömsesidig förståelse så att politiker och tjänstemän bättre kan styra och leda tillsammans. Projektet följer upp ett tidigare forskningsprojekt…

Ekonomihögskolan har fått ett institut för hållbarhet

Nyinrättade Lund Intsitute for Sustanability Inpact (LISI) ska synliggöra och stärka den forskning och undervisning som bedrivs på Ekonomihögskolan i Lund på hållbarhetsområdet, men också verka för samverkan med externa intressenter. Föreståndare för det nya institutet är Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi som länge arbetat med hållbarhetsfrågor, både vad gäller forskning, utbildning och samverkan. –…

En handelshögskolas uppdrag

Högst personligt: Vad ska en handelshögskola syssla med? Svaret kan synas uppenbart, utbildning och forskning inom det ekonomiska området. Men frågan är mer komplex och mer akut än så – det pågår en livlig debatt om handelshögskolornas utveckling och om det är dags för en grundlig omvärdering av uppdraget och inriktningen. En del av synpunkterna…

Ekonomihögskolan tillhör nu världseliten

Ekonomihögskolan i Lund är sedan i våras ”Triple-Crown-ackrediterad” efter att ha ackrediterats av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Det finns i storleksordningen femtontusen handelshögskolor runt om i världen men bara drygt hundra som har uppnått ”Triple Crown”. Ekonomihögskolan har sedan 2001 varit ackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement Systems) och sedan…

Uppskattad gästprofessor kvar ytterligare ett år

Sabine Kulhmann, professor i statsvetenskap, offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam har under två år haft en Hedda Andersson-gästprofessurvid Ekonomihögskolan. Nu förlänger Lunds universitet gästprofessuren ytterligare ett år. – Det gläder mig mycket att vi nu kan fortsätta det arbete som ju tyvärr blev försenat på grund av covid-19-pandemin, säger Sabine Kuhlmann. Och nu…