Intresserar sig mycket för beteendeaspekter av styrning

Docent Elin Funck, med en lång bakgrund som forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, rekryterades sommaren 2021 till Ekonomihögskolan i Lund och medverkar i forskningsprojektet ”Inga lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov”. – Jag har haft kontakt med…

Energi och brottsbekämpning avgörande frågor i valet

Skjutningarna tillsammans med frågorna om energi och kärnkraft var det som kom att avgöra valet. Och skillnaden mellan hur kvinnor och män röstade var större än någonsin. Det är några av slutsatserna i statsvetaren Anders Sannerstedts valanalys. Anders Sannerstedt har en lång bakgrund som valanalytiker och har bland annat medverkat under en lång rad val…

KEFU-dagen hade samhällskontraktets omvandling som tema

Vad samhällskontraktet egentligen innebär och för oss och på vilka sätt det är på väg att förändras var den övergripande fråga som utifrån olika perspektiv belystes på årets KEFU-dag, som denna gång hölls i Helsingborg och hade Lisa Kirsebom som moderator. Alla föreläsningar filmades och kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal. Dagen inleddes med att Lars Trägårdh, professor…

Digital automatisering i socialtjänsten – en ersättare eller ett komplement?

Högst personligt: År 1980 antogs den nu gällande socialtjänstlagen och den började tillämpas 1982. Den nya socialtjänstlagen var, och är fortfarande, målformulerad och betonade den enskilda individens eget värde och den professionella kompetens som socialarbetaren (socionomen) besatt. Lagen kallades för en ramlag eftersom lagstiftaren bara kunde fastställa den formella ramen, men dess innehåll, det vill…