Kommunal demokrati i förändring

KEFU genomför under 2022 en seminarieserie på temat ”kommunal demokrati i förändring”, arrangerad av statsvetarna Dalia Mukhtar-Landgren och Mats Fred. På samma tema pågår också ett forskningsprojekt i KEFU:s regi om den kommunala demokratin i Skåne och i förbindelse med detta kommer en enkät att skickas ut till skånska kommunpolitiker efter valet i höst. Två…

Kommunernas arbete i totalförsvaret

Hur ser kommunerna på sitt uppdrag inom totalförsvaret? Hur organiserar de sitt arbete och hur fattar de strategiska beslut om hur de ska prioritera sina resurser? Det är några av frågor som företagsekonomen och strategiforskaren Stein Kleppestø söker svar på i ett nytt KEFU-projekt. – Idag saknas en sådan samlad bild av hur de svenska…

Associationsrättens betydelse för friskolor

I debatten om friskolor talas ofta om problem med vinstdrivande skolor som bedrivs i aktiebolagsform. Men 40 procent av friskolorna är icke-vinstdrivande. I ett nytt KEFU-projekt studeras de olika associationsformer som används för att driva skolor och vad som händer när de ska samspela med skolornas syfte.  – Vi ser ett behov av nyanserad och…

Offentlig upphandling — möjlighet eller begränsning?

Högst personligt: Experter på lagen om offentlig upphandling framhäver ofta möjligheterna förknippade med att arbeta inom det ramverk som upphandlingsreglerna möjliggör. Det finns så klart många starka argument för varför upphandlingar baserade på principer som icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande leder till bättre fungerande marknader och ytterst även större ekonomiskt välstånd.  Personer som…

Multidisciplinära vårdteam för vård hemma av äldre – inte så lätt

Forte – forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd – har beviljat finansiering av ett fyraårigt forskningsprojekt om hur samverkan mellan regional och kommunal primärvård och mer specifikt hur multidisciplinära vårdteam för vård av äldre med komplexa behov kan organiseras och spridas. Projektet har till stor del möjliggjorts av två tidigare KEFU-finansierade projekt. KEFU bidrar också…

KEFU-dagen 2022 – Samhällskontrakt under omvandling – nu eller alltid?

15 juni 2022 Kl. 08-30 – 15.30 Campus Helsingborg KEFU-dagen 2022 belyser en fråga som berör oss alla, våra relationer till det samhälle vi lever i. Dagligen etableras, pågår eller avslutas miljontals relationer mellan landets invånare och det vi uppfattar som samhället. Vissa tänker vi inte ens på medan andra berör oss i högre utsträckning. Vad…