Högre skatt och mer korruption när kommuner driver många bolag

Nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas Bergh har tillsammans med forskarkollegorna Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittberg studerat alla svenska kommuner för att se hur det har gått när de bolagiserat sina verksamheter. Här framkommer att det inte nödvändigtvis är så lyckat att kommunerna driver bolag. Resultaten presentaras i forskningsartikeln What Happens when Municipalities Run Corporations? Empirical…

Hur ser inkomstutvecklingen ut i Skånes landsbygd och segregerade förorter?

I ett nytt KEFU-projekt studeras inkomst- och sysselsättningsutvecklingen i de mest glesbefolkade delarna av Skåne och i segregerade förorter till de skånska städerna. Utvecklingen i ett flertal västländer är alarmerande. Framförallt i USA och Storbritannien ökar den politiska polariseringen som en följd av större inkomstojämlikhet och större motstånd mot invandring. Samtidigt som skillnaderna mellan land…

KEFU:s uppsatstävling avgjord

För 35e gången delar KEFU:s styrelse ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi. För läsåret 2019/2020 går priset till uppsatsen ”Constructing the Best of Both Worlds – A Case Study of Nurses’ Identification with Their Organisation and Profession, författad av företagsekonomerna Elin Gabrielsson och Paulina Pennanen. Se författarna berätta…

Lokala valutor för att främja hållbar konsumtion

Ett forskningsprojekt om hur alternativa valutor globalt skulle kunna gynna en hållbar konsumtion har just påbörjats med ett stort stöd från forskningsrådet Formas. Projektet leds av Alexander Paulsson, tidigare KEFU-stipendiat som medverkat i flera KEFU-sammanhang genom åren. – Vi gör en åtskillnad mellan allmänsyftande pengar som svenska kronor, dollar och så vidare och syftesspecifika pengar,…

Varför så stor skillnad mellan kommuner när det gäller antal timmar i förskoleklass?

Förskoleklassen är sedan 2018 obligatorisk, men antalet timmar eleverna går kan variera kraftigt beroende på var man bor. I ett nytt KEFU-finansierat projekt, lett av nationalekonomen Therese Nilsson, studeras varför antalet timmar skiljer sig så mycket mellan kommunerna och hur det påverkar elevernas senare skolresultat. I projektet, som är en förstudie med målet att senare…