Vinnare av KEFU.s uppsatstävling med uppsats om att leda på distans

För läsåret 2020/2021 går priset till Lena Hagejärd och Josefina Håvik, Fakulteten för ekonomi, Personal och arbetslivsvetenskap, Högskolan Kristianstad för uppsatsen “Balansen mellan tillgänglighet och kontroll – en studie om hur ledare kommunicerar och leder på distans”. I detta YouTube-klipp berättar de två författarna om sin uppsats för KEFU:s forskningsledare Ulf Ramberg. Så här lyder KEFU:s styrelses…

Städers varumärke och arbetet för att locka till sig globala storföretag

Vad händer när städer och andra offentliga organisationer ser sig som varumärken? Det undersöker de två företagsekonomerna Jens Rennstam och Jon Bertilsson tillsammans med sin amerikanska forskarkollega Katie Sullivan i ett gemensamt forskningsprojekt. Nu ska de undersöka hur städer arbetar för att locka till sig riktigt stora bolag som till exempel Amazon och Apple. Forskningsprojektet…

Att hitta sin egen drivkraft i förbättringsarbetet

Högst personligt: När förbättringsarbete kommer på tal kan kommentarer vara såsom till exempel; ”till detta är jag nöd och tvungen” eller ”min tid kan användas bättre än att jag skall sitta här och rita patientprocesskartor”.  Ofta kommer dessa synpunkter i början av ett förbättringsarbete och innan deltagarna fått möjlighet att hitta sin egen drivkraft. Det krävs…

Ny bok om styrning av offentliga verksamheter

Ny bok om styrning av offentliga verksamheter Den nyutkomna boken “Managing Public Services – Making Informed Choices” är tänkt både som en lärobok och som ett stöd för chefer som är öppna för att ta till sig nya idéer. Många av bidragen i boken är författade av forskare med nära koppling till KEFU. Boken tar utgångspunkt…

Se filmat seminarium om polarisering och inkomstojämlikhet

Skillnaderna i förutsättningar och möjligheter mellan olika delar av landet Skillnaderna i förutsättningar och möjligheter mellan olika delar av landet har ökat. Framförallt tycks utvecklingen på landsbygden och stadens invandrartäta områden gå i fel riktning. Större geografiska skillnader i inkomster och välstånd kan vara en direkt orsak till ökad polariseringen men skillnader i inkomster beskrivs…