Behövs tydligare spelregler för den lokala demokratin

Vid ett KEFU-seminarium I december presenterade Gissur Ó Erlingsson professor i statsvetenskap Linköpings universitet och ordförande för SNS demokratiråd 2022 resultaten från 2022 års SNS Demokratirådsrapport. I rapporten efterlyses tydligare och mer renodlade spelregler för den lokala demokratin. Vilka som styr i kommunerna måste framgå tydligt liksom hur gränsdragningen mellan politik och förvaltning ser ut. Under…

”Roligt få vara med om forskning som kan göra skillnad”

Kristina Frid har sedan förra året en doktorandtjänst, delfinansierad av KEFU, kopplad till ett flerårigt forskningsprojekt om hur regional och kommunal primärvård kan samverka, särskilt när det gäller multidisciplinära vårdteam för vård av äldre med komplexa behov. Projektet Inga enkla lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och…

Intresserar sig mycket för beteendeaspekter av styrning

Docent Elin Funck, med en lång bakgrund som forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, rekryterades sommaren 2021 till Ekonomihögskolan i Lund och medverkar i forskningsprojektet ”Inga lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov”. – Jag har haft kontakt med…

Energi och brottsbekämpning avgörande frågor i valet

Skjutningarna tillsammans med frågorna om energi och kärnkraft var det som kom att avgöra valet. Och skillnaden mellan hur kvinnor och män röstade var större än någonsin. Det är några av slutsatserna i statsvetaren Anders Sannerstedts valanalys. Anders Sannerstedt har en lång bakgrund som valanalytiker och har bland annat medverkat under en lång rad val…

KEFU-dagen hade samhällskontraktets omvandling som tema

Vad samhällskontraktet egentligen innebär och för oss och på vilka sätt det är på väg att förändras var den övergripande fråga som utifrån olika perspektiv belystes på årets KEFU-dag, som denna gång hölls i Helsingborg och hade Lisa Kirsebom som moderator. Alla föreläsningar filmades och kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal. Dagen inleddes med att Lars Trägårdh, professor…