KEFU ger ny utbildning om koncernredovisning i kommuner

Ubildningen går över två dagar och ges torsdag den 23 november till fredag den 24 november. Den har tagits fram för den som arbetar med koncernredovisning i kommuner i egenskap av till exempel redovisningschef, ekonomichef eller controller. Nytt jämfört med tidigare utbildningar är bland annat att den tar upp en hel del ny lagstiftning.

På utbildningen behandlas bl. a. koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys. Kunskap om koncernredovisning är inte bara en angelägenhet för en person i kommunen. Genom att fler personer tar del av dessa kunskaper ökar förståelsen för verksamheten