Är administration en profession?

Inom den offentliga sektorn har antalet administratörer och chefer ökat markant under senare år medan antalet verksamma i kärnverksamhet knappt har ökat alls. Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap, diskuterade detta fenomen under ett KEFU-seminarium, där han bland annat tog upp problemen med hur olika nya typer av administrativa jobb belönas jämfört med jobb i kärnverksamheterna

Seminariet handlar om relationen mellan profession och administration, en relation som ofta är konfliktfylld och som handlar om vilken logik som skall dominera.

Johan Alvehus tar bland annat upp frågor som:

Kan profession och administration verkligen samexistera?

Är motsättningen självklar?

Är det kanske så att administrationsyrken i många fall håller på att förändras till nya professioner – och vad betyder i så fall det för vår uppfattning om vad som är kärnverksamhet?

Se seminariet på YouTube