Kommuners strategiska arbete inom Totalförsvaret

Stein Kleppestø, strategiforskare vid Ekonomihögskolan i Lund, presenterade vid ett KEFU-seminarium några observationer och reflektioner från första delen av ett KEFU-projekt inriktat på de strategiska aspekterna av kommunernas arbete med risk och sårbarhet. Väldigt få kommuner har förutsättningar att på egen hand bedriva ett sådant arbete, menar han.

Ambitionen med projektet, vars första del är inriktad på Skånes kommuner, är att det ska kunna bidra till ett förbättringsarbete för att stärka Totalförsvaret.

Stein Kleppestø konstaterade att vi befinner oss i ett nytt läge med radikalt nya förutsättningar och att vi behöver förstå hur vi över tid ska kunna bygga upp samhällets förmåga att upptäcka och skydda oss mot olika hot. Men också att samordningen mellan kommunerna och statens olika myndigheter på detta område idag är bristfällig och att det inte heller pågår något egentligt förbättringsarbete.

Stein Kleppestø menar att det är nödvändigt med mer samarbete och samordning i större system för att få till ett strategiskt arbete i och undvika dyra och missriktade beslut.

Se seminariet på YouTube