Vinnare av KEFU:s uppsatstävling 2022

Christian Koponen Edvardsson, Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, vinner KEFU:s pris på 20 000 kronor för läsåret 2021/2022 med uppsatsen ”Primärvårdspolitik, vinstintresse och jämlik tillgång till vård – Regional styrning och fördelning av vårdcentraler i Region Skåne 2015-2021”. Det är 37e gången KEFU:s styrelse delar ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi.  I…

Det saknas vettiga associationsformer för friskolor i Sverige

I en ny KEFU-rapport görs en gedigen rättsteoretisk och rättshistorisk genomgång av de olika associationsformer som finns tillgängliga för fristående skolor i Sverige. En slutsats är att ingen av dessa associationsformer egentligen lämpar sig för skolverksamhet. Och att friskoledebatten behöver uppmärksamma associationsrätten i större utsträckning. I studien konstateras att det svenska skolsystemet är unikt med…

Den lärande organisationen, post Covid

Högst personligt: Jag fick mitt första chefsuppdrag när jag var 27 år. Utöver att vara chef innebar arbetet även att få en budget i balans. Detta genom att decentralisera ekonomistyrningen i ett stort rektorsområde som liksom många andra rektorsområden i Stockholm vid den tiden kämpade med ekonomin. Ett kul och spännande arbete tyckte jag, men…

Behövs tydligare spelregler för den lokala demokratin

Vid ett KEFU-seminarium I december presenterade Gissur Ó Erlingsson professor i statsvetenskap Linköpings universitet och ordförande för SNS demokratiråd 2022 resultaten från 2022 års SNS Demokratirådsrapport. I rapporten efterlyses tydligare och mer renodlade spelregler för den lokala demokratin. Vilka som styr i kommunerna måste framgå tydligt liksom hur gränsdragningen mellan politik och förvaltning ser ut. Under…

”Roligt få vara med om forskning som kan göra skillnad”

Kristina Frid har sedan förra året en doktorandtjänst, delfinansierad av KEFU, kopplad till ett flerårigt forskningsprojekt om hur regional och kommunal primärvård kan samverka, särskilt när det gäller multidisciplinära vårdteam för vård av äldre med komplexa behov. Projektet Inga enkla lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och…

Intresserar sig mycket för beteendeaspekter av styrning

Docent Elin Funck, med en lång bakgrund som forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö, rekryterades sommaren 2021 till Ekonomihögskolan i Lund och medverkar i forskningsprojektet ”Inga lösningar på komplexa problem – Styrning och ledning samt förutsättningar och hinder för samverkan och implementering av multidisciplinära vårdteam för äldre med omfattande behov”. – Jag har haft kontakt med…