Kefu-dagen 2023 – Vart är vi på väg?

Under årets mycket välbesökta KEFU-dag tog upp en rad perspektiv på vart vi är på väg som samhälle. Moderator var Johan Wester, som i år benämndes som KEFU-dagens ”konduktör.” Liksom tidigare år filmades alla föreläsningar och de kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal. Det första ämnet under årets KEFU-dag var AI – Artificiell Intelligens och hur det påverkar oss…

Krånglig lagstiftning och långsam digitalisering hämmar Tysklands förmåga att hantera kriser

Sabine Kuhlmann, professor i statsvetenskap, offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam och gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund tog vid sitt senaste besök i Lund upp faktorer som påverkat den tyska administrationens förmåga att styra i kristider. – Vi har de senaste åren sett kriserna komma allt oftare och också överlappa varandra, säger Sabine…

Att stanna upp och använda de små mötena

Högst personligt: Årets KEFU-dag hade temat “Vart är vi på väg?”. Samhällsperspektiv som regional utveckling, AI, samhällsstyrning, demografisk utveckling, konjunktur, hälsofrämjande samt levande landsbygd stod på agendan. Perspektiv som är vitala för att samhället ska fungera.  Men vart är vi som människor på väg? Kommer vi att överleva oss själva? Är vi tillräckligt smarta och…

Hur kan alternativa valutor främja en hållbar utveckling i världen?

Det pågår sedan drygt två år ett stort forskningsprojekt, med deltagare från fem länder, för att utveckla kunskapen hur alternativa valutor skulle kunna bidra till en hållbar konsumtion och minskad belastning på miljön. Det visar sig att intresset för olika sådana lösningar ökar, även från näringslivshåll. Forskarnas intresse riktar sig mot en typ av pengar…

Hur mår den lokala demokrtin?

Under 2022 genomfördes ett forskningsprojekt i KEFU:s regi om den kommunala demokratin i Skåne och i förbindelse med detta skickades en enkät ut till skånska kommunpolitiker efter valet. Resultaten, som får sägas visa att demokratin mår ganska bra, presenterades vid ett KEFU-seminarium i början av sommaren. Vid seminariet medverkade Anders Sannerstedt, Dalia Mukhtar-Landgren och Mats Fred,…

Kommuners strategiska arbete inom Totalförsvaret

Stein Kleppestø, strategiforskare vid Ekonomihögskolan i Lund, presenterade vid ett KEFU-seminarium några observationer och reflektioner från första delen av ett KEFU-projekt inriktat på de strategiska aspekterna av kommunernas arbete med risk och sårbarhet. Väldigt få kommuner har förutsättningar att på egen hand bedriva ett sådant arbete, menar han. Ambitionen med projektet, vars första del är…