KEFU-dagen hade samhällskontraktets omvandling som tema

Vad samhällskontraktet egentligen innebär och för oss och på vilka sätt det är på väg att förändras var den övergripande fråga som utifrån olika perspektiv belystes på årets KEFU-dag, som denna gång hölls i Helsingborg och hade Lisa Kirsebom som moderator. Alla föreläsningar filmades och kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal. Dagen inleddes med att Lars Trägårdh, professor…

Digital automatisering i socialtjänsten – en ersättare eller ett komplement?

Högst personligt: År 1980 antogs den nu gällande socialtjänstlagen och den började tillämpas 1982. Den nya socialtjänstlagen var, och är fortfarande, målformulerad och betonade den enskilda individens eget värde och den professionella kompetens som socialarbetaren (socionomen) besatt. Lagen kallades för en ramlag eftersom lagstiftaren bara kunde fastställa den formella ramen, men dess innehåll, det vill…

Nytt KEFU-projekt om underhåll av infrastruktur

Hur förhandlas planeringen av underhåll av VA- och väginfrastrukturen i skånska kommuner i relationen mellan politiker och tjänstemän? Det ska undersökas i ett nytt KEFU-projekt lett av företagsekonomen Alexander Paulsson. ­­– Pengar till underhåll av kommunernas infrastruktur, som oftast har många år på nacken, har alltid nedprioriterats, säger Alexander Paulsson. Det finns ett motstånd mot…

Hur varierar förutsättningarna för politisk styrning i kommunerna?

KEFU och CKS ska i ett nytt gemensamt projekt studera hur förutsättningarna för såväl skapandet som verkställandet av det kommunala uppdraget – och den kommunala politiken – varierar mellan olika kommuner. Det finns flera olika skäl till att förutsättningarna för de förtroendevalda att realisera det kommunala uppdraget kan se olika ut. Demografi, kommunens storlek, var…

Kommunal demokrati i förändring

KEFU genomför under 2022 en seminarieserie på temat ”kommunal demokrati i förändring”, arrangerad av statsvetarna Dalia Mukhtar-Landgren och Mats Fred. På samma tema pågår också ett forskningsprojekt i KEFU:s regi om den kommunala demokratin i Skåne och i förbindelse med detta kommer en enkät att skickas ut till skånska kommunpolitiker efter valet i höst. Två…