Jurist med spännande bakgrund ska bygga upp Sveriges starkaste forskningsmiljö runt offentlig upphandling

Tom Madell är sedan i somras verksam vid institutionen för handelsrätt på Ekonomihögskolan i Lund. Men innan han kom hit har han en tung juridisk karriär bakom sig, bland annat som professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet och hovrättsråd vid Hovrätten för Övre Norrland.

– Ja, min bakgrund är kanske inte helt vanlig inom akademin eller domstolsvärlden, säger han med ett skratt.

Tom Madell kommer ursprungligen från Åre och tillbringade sammanlagt 19 år vid universitetet i Umeå, där han 1998 disputerade på en avhandling om det allmänna som avtalspart.

– Jag har alltid intresserat mig för hur offentlig och privat rätt krockar och hur man kan lösa dessa krockar. Min forskning har sedan i huvudsak varit inriktad på kommunal rätt och offentlig upphandling. Nu var ju inte EU-rätten uppfunnen i Sverige i början av 90-talet, men sedan blev reglerna om offentlig upphandling, statsstödsregler och så vidare självklart väldigt aktuella efter att vi blev medlemmar.

Efter att 2007 ha blivit utnämnd till professor stannade han kvar vid Umeå universitet fram till 2012.

– Jag hade en väldigt bra och intressant tid vid universitetet, men efter några år drabbades min institution av konflikter som innebar att arbetsmiljön blev så ohållbar att jag bedömde att jag inte kunna stanna kvar.

Så när en tjänst dök upp på Hovrätten sökte han den och där var han sedan verksam i 11 år.

Tom Madell

– Det var också spännande och lärorika år, men det handlade naturligtvis om helt andra ämnen än de jag forskade om. Det var i huvudsak fråga om olika brottmål, och till sist kände jag att jag gärna ville prova något annat.

Då blev han kontaktad av Jörgen Hettne, prefekt på institutionen för handelsrätt i Lund, som berättade att man ville bygga upp en miljö runt offentlig upphandling på Ekonomihögskolan.

– Det lät mycket intressant och lockande, tyckte jag. Skulle bli roligt att återvända till akademin och dessutom passade det bra med min familjesituation med flygfärdiga barn och fru som är professor i Halmstad. Man kan säga att stjärntecknen stod rätt för en flytt söderut!

Inledningsvis ska Tom Madell starta upp en kurs i offentlig upphandling till våren 2024. Sedan ska en forskningsmiljö kring offentlig upphandling byggas upp på institutionen där man också vill attrahera forskare utifrån. Med ambitionen att bli bäst i Sverige på detta område.

– Tyvärr är det idag så att det mesta som publiceras i Sverige inom offentlig upphandling kommer från advokatbyråer och inte från universiteten. Nu tror jag att vi behöver både akademiska och praktiska perspektiv.  Men vi har en enorm slagsida jämfört med till exempel Danmark, där det sedan länge bedrivs väldigt mycket akademisk forskning inom området offentlig upphandling.

Regelverket kring offentlig upphandling är komplicerat och kräver mycket arbete i kommunerna. Och att göra fel kostar både tid och pengar.

– Mycket blir överklagat. Och så har vi nästa problem, nämligen att vi har en kompetensbrist inte bara i kommunerna utan även bland domare i förvaltningsrätterna. Ibland pratar man om förvaltningslotteriet, att exakt samma frågor kan få olika avgöranden i olika förvaltningsrätter. Visserligen rättas det oftast till i kammarrätten, men det kostar också extra tid, säger Tom Madell.

Han har ett stort intresse för kommuner, och kommunal rätt, och har bland annat skrivit kommentaren till kommunallagen. Han är också medförfattare till en bok om kommunala befogenheter. Han har också under sin tid på Umeå universitet hållit utbildningsdagar, bland annat för alla kommunjurister i Skåne.

– Det är viktigt med fortbildning och jag har hållit många kurser för kommunjurister genom åren. Jag skulle nog säga att det svåraste juristjobbet i Sverige är att vara kommunjurist, i alla fall i de mindre kommunerna. De ska behärska väldigt många rättsområden, som offentlig upphandling, statsstödsregler, socialtjänstlagstiftning och mycket annat. Mycket som också berörs av EU-lagstiftning och olika direktiv. Och ofta finns det bara en kommunjurist i en liten kommun.

– Kommunerna är det som får välfärdsstaten Sverige att snurra. Allt som ska göras ligger på kommunen och med så mycket att ta hänsyn till är det väldigt lätt att göra fel.

Tom Madell har flera andra uppdrag. Bland annat som expert i Europarådet inom området kommunalt och regionalt självstyre, och som styrelseledamot i Pensionsmyndigheten.

Under intervjun pratar vi lite om akademiska karriärer i allmänhet och att juridik inte kan leda till Nobelpriset.

– Men jag har i alla fall denna, säger han och plockar fram en medalj till minne av Nobels fredspris som 1988 gavs till FN:s fredsbevarande styrkor

Innan han började plugga juridik gjorde Tom Madell nämligen FN-tjänst i Libanon från hösten 1987 till våren 1988.

– Det är inte säkert att jag hade valt juridiken utan den erfarenheten och alla orättvisor jag såg. Det är utan tvekan det som betytt mest för mitt yrkesval, säger Tom Madell.