Lättare fatta beslut i kommuner med ett evidensbaserat beredningsarbete?

I Simrishamns kommun har man påbörjat ett förändringsarbete för att göra den kommunala beredningsprocessen evidensbaserad för att politikerna ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt, särskilt i politiskt känsliga ärenden. Hur detta arbete fortgår kommer att studeras i ett nytt KEFU-finansierat forskningsprojekt. – Så vitt vi vet är det första gången något liknande har…

Vidgade perspektiv – en ekonoms resa genom yrkeslivet

Högst personligt: Jag minns min första tid på mitt allra första jobb som ekonom för länge sedan. Det var tidigt nittiotal och jag hade precis fått ett jobb med den fina titeln budgetsekreterare. Jag hade som uppgift att förse några klinikchefer och deras avdelningschefer på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med ekonomisk information. Det var inte…

Se filmat KEFU-seminarium om satsning på mobilt vårdteam i Landskrona

Vid ett KEFU-seminarium i oktober redovisades erfarenheter från de första fem månaderna med en multidisciplinär teambaserad primärvårdsmodell i Skåne: Mobilt team Närsjukvård Landskrona. Erfarenheterna är goda – vårdformen ger en mer personcentrerad vård, ökad trygghet och bättre tillgänglighet, samtidigt som resursanvändningen blivit mer effektiv. Seminariet leddes av de två forskarna Elin Funck och Anna Häger…

Har du något uppslag till KEFUs nya Pop-Up arena för snabb feedback på aktuella frågor?

KEFU kommer under hösten att testa ett koncept där vi med kort varsel arrangerar lunchmöten för att ventilera aktuella problem och utmaningar som är av allmänt intresse för praktiskt verksamma i skånska kommuner och Region Skåne – tillsammans med forskare i KEFU:s nätverk. Ett ytterligare syfte med denna “pop-arena” är att etablera kontaktytor för fortsatta…

KEFU- forskare medverkar i kommande bok om New Public Management

I april nästa år utkommer boken ”The Resilience of New Public Management” på Oxford University Press, där ett av kapitlen är skrivet av Ulf Ramberg och Mikael Hellström från KEFU. Boken är redigerad av Irvine Lapsley, som under 10 år var KEFU-anknuten gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund, tillsammans med Peter Miller, professor vid London School of…