HELA ges till våren 2024

KEFU:s utbildning HELA vänder sig till ekonomer i kommuner och region med kvalificerade arbetsuppgifter och som känner ett behov av att vidareutveckla sig själv och sin verksamhet. HELA står för att utifrån en Helhetssyn förstå Ekonomiska samband och hur helheten kan Ledas och Analyseras. Utgångspunkten är att ekonomens kunskaper och förmågor är och kommer att…

Rekordmånga KEFU-seminarier i höst

Hösten 2023 ges det 9 KEFU-seminarier, vilket är fler än någonsin tidigare under motsvarande period.För att ta del av utbudet av alla seminarier och göra en anmälan, gå in på KEFU.s hemsida.Alla seminarier filmas och kan i efterhand ses på KEFU:s YouiTube-kanal. —————————————————————————————————– Seminarier HT23 Framgångsrik samverkan över organisatoriska och professionella gränssnitt i primärvården  – Erfarenheter från första halvåret…

Kefu-dagen 2023 – Vart är vi på väg?

Under årets mycket välbesökta KEFU-dag tog upp en rad perspektiv på vart vi är på väg som samhälle. Moderator var Johan Wester, som i år benämndes som KEFU-dagens ”konduktör.” Liksom tidigare år filmades alla föreläsningar och de kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal. Det första ämnet under årets KEFU-dag var AI – Artificiell Intelligens och hur det påverkar oss…

Krånglig lagstiftning och långsam digitalisering hämmar Tysklands förmåga att hantera kriser

Sabine Kuhlmann, professor i statsvetenskap, offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam och gästprofessor vid Ekonomihögskolan i Lund tog vid sitt senaste besök i Lund upp faktorer som påverkat den tyska administrationens förmåga att styra i kristider. – Vi har de senaste åren sett kriserna komma allt oftare och också överlappa varandra, säger Sabine…

Att stanna upp och använda de små mötena

Högst personligt: Årets KEFU-dag hade temat “Vart är vi på väg?”. Samhällsperspektiv som regional utveckling, AI, samhällsstyrning, demografisk utveckling, konjunktur, hälsofrämjande samt levande landsbygd stod på agendan. Perspektiv som är vitala för att samhället ska fungera.  Men vart är vi som människor på väg? Kommer vi att överleva oss själva? Är vi tillräckligt smarta och…

Hur kan alternativa valutor främja en hållbar utveckling i världen?

Det pågår sedan drygt två år ett stort forskningsprojekt, med deltagare från fem länder, för att utveckla kunskapen hur alternativa valutor skulle kunna bidra till en hållbar konsumtion och minskad belastning på miljön. Det visar sig att intresset för olika sådana lösningar ökar, även från näringslivshåll. Forskarnas intresse riktar sig mot en typ av pengar…