Innovation behöver inte vara så svårt

I en nyutkommen KEFU-rapport undersöker Anna Thomasson varför och hur kommuner arbetar med innovation. Studieobjektet har varit Höörs kommun, som under flera år framgångsrikt arbetet med innovation, framförallt när det gäller vård och omsorg, och härigenom lyckats med att förbättra verksamheten, spara pengar och få gladare medarbetare. Höörs kommun är en av de svenska kommuner som…

Viktigt att vi är relevanta för alla skånska kommuner

Högst personligt Nu är det drygt ett år sedan vårt förbund bytte namn till Skånes Kommuner. Men det var inte bara ett namnbyte. Våra medlemmar, de 33 kommunerna i Skåne valde en ny styrelse, fick en ny styrmodell, en ny finansieringsmodell, en ny princip för medlemsavgift och ett skarpare formulerat uppdrag. Och jag tillträdde som förbundsdirektör i…

Uppföljning av mobila vårdteam i Region Skåne 

Anna Häger Glenngård och Anders Anell har gjort en uppföljning av etablering och funktion av vårdformen mobilt vårdteam och arbetet i de delregionala samverkansorganen 2017-2020. Uppföljningen redovisas i en ny KEFU-rapport, som också innehåller förslag för att uppnå en jämlikare vård i olika delar av Skåne. Vårdformen mobilt vårdteam finns med sjukvårdsavtalet mellan region Skåne…

Ekonomihögskolan ger nu kurser i Public Management

Ekonomihögskolan erbjuder nu för första gången studenter kurser som är helt inriktade på styrning och ledning i offentliga organisationer – en allmän introduktionskurs och en kurs inriktad på public management i Skandinavien. De två kurserna ges inom Lunds universitets satsning Studiechansen, som har skapats i spåren av coronapandemin för att ge fler möjlighet att studera…

KEFU-dagen 2021

Årets KEFU-dag hålls fredag den 19 november kl 8.30 -16.00 och temat är Inställning till omställning – i tanke och handling. Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, omställningens uttryck och variationsrikedom är temat för årets KEFU-dag. Frågorna som belyses är många: Vilka mål och medel har samhället för att hantera olika former av omställningar?…

Hur får man till en konstruktiv relation mellan politiker och tjänstemän?

KEFU ska på uppdrag av SKR genomföra en studie med ett antal fallstudier av besvärliga situationer i relationen mellan ledande politiker och tjänstemän i kommuner och landsting. Förhoppningen är studien ska kunna bidra till en bättre ömsesidig förståelse så att politiker och tjänstemän bättre kan styra och leda tillsammans. Projektet följer upp ett tidigare forskningsprojekt…