Kefu-dagen 2023 – Vart är vi på väg?

Under årets mycket välbesökta KEFU-dag tog upp en rad perspektiv på vart vi är på väg som samhälle. Moderator var Johan Wester, som i år benämndes som KEFU-dagens ”konduktör.” Liksom tidigare år filmades alla föreläsningar och de kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal.

Det första ämnet under årets KEFU-dag var AI – Artificiell Intelligens och hur det påverkar oss med Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Han menade att vi redan idag i viss utsträckning kan sägas använda AI med sökmotorer, översättningsprogram och så vidare. Men utvecklingen går rasande snabbt och AI kommer att påverka alla aspekter av samhället och de människor som effektivt kommer att kunna använda AI kommer också att konkurrera ut de som inte klarar det, menade han. Inom många områden som till exempel medicin såg han en stor potential för att använda AI som ett beslutsstöd i framtiden

Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia vid Lund universitet, tog upp regional utveckling när vi står inför ett stort teknikskifte. Och hur vi haft stora teknikskiften tidigare också, med tre industriella revolutioner. Den första när vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, den andra som bland annat präglades av elektrifiering och den tredje som präglades av digital teknik. Här har hon tittat på hur jobb och jämlikhet utvecklades under dessa teknikskiften. Det visar sig att den nya tekniken ledde till ökade inkomster och att många lokala jobb tillkom, samtidigt som ojämlikheten minskade. För Skånes del ser hon en möjlighet att klara sig bra i ett nytt teknikskifte, även om BNP per capita här har utvecklats blygsamt, med Skånes positiva flyttnetto och en lägre andel än i övriga Sverige som jobbar i yrken som riskerar att automatiseras.

Eva Sørensen, professor vid Roskilde universitet, talade om hur man kan leda och styra när man lever i en turbulent tid. Hon menade att pandemin blivit en katalysator för hur man tänker inom offentlig sektor när man inte har en aning om vad som händer i morgon. Här gjorde hon bland annat en jämförelse med schack och använde begreppet dynamisk planering, där planer och program löpande kan justeras när det uppstår nya utmaningar och möjligheter. Man ska också utveckla styrverktyg som lätt kombineras på ett kreativt sätt för nya ändamål och bygga upp en innovationskultur där självständigt tänkande uppmuntras, menade hon.

Dessutom medverkade Kirk Scott, professor i ekonomisk historia, som tog upp hur vi påverkas av den demografiska utvecklingen. Anderas Bergh, docent i nationalekonomi, talade om en kommande lågkonjunktur och Malin Skogström från Region Skåne gav tankar och exempel runt en förbyggande hälso- och sjukvård. Som sista programpunkt talade Josefina Syssner, professor vid Linköpings universitet, hur vi även i framtiden kan ha en levande landsbygd.

Direktlänkar till alla filmer från KEFU-dagen 2023:

Introduktion med Annika Lagerlöw Ahola, vice ordförande, KEFUs styrelse och biträdande förvaltningschef, Kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun

Fredrik Heintz AI – Vad är det och hur påverkar det oss?

Kerstin Enflo Regional utveckling – historia och framtid– vart är vi på väg?

Eva Sørensen Robust samfundsstyring i en turbulent tid: hvordan kan man styre og lede når man ikke ved hvad der sker i morgen?

Kirk Scott Hur påverkas vi i framtiden av den demografiska utvecklingen?

Andreas Bergh Den stundande lågkonjunkturen: Hur oroliga ska vi vara?

Malin Skogström Förebyggande hälso- och sjukvård – tankar och exempel

Josefina Syssner En levande landsbygd – även i framtiden?