HELA ges till våren 2024

KEFU:s utbildning HELA vänder sig till ekonomer i kommuner och region med kvalificerade arbetsuppgifter och som känner ett behov av att vidareutveckla sig själv och sin verksamhet.

HELA står för att utifrån en Helhetssyn förstå Ekonomiska samband och hur helheten kan Ledas och Analyseras.

Utgångspunkten är att ekonomens kunskaper och förmågor är och kommer att förbli en betydelsefull strategisk tillgång i en allt mer komplex kommunal verksamhet. Denna komplexitet kräver inte bara en förmåga att förstå den egna organisationens förutsättningar utan också en förmåga att förstå hur olika delsystem hänger samman i en helhet, en helhet som påverkas av allt mer pluralistiska och fragmenterade behov. I detta sammanhang blir ekonomens analytiska och systematiska förhållningsätt viktigt för att identifiera mönster och förstå och leda helheter.

Att jobba utifrån en Helhetssyn, förstå Ekonomiska samband och hur helheten kan Ledas och Analyseras är också utbildningens akronym. Utbildningen har tagits fram i nära samverkan mellan praktik och akademi och utbildningens resurspersoner har flerårig erfarenhet av såväl forskning som utbildning inom kommunal och regional verksamhet.

Utbildningens innehåll och struktur fokuserar på deltagarnas individuella kompetensutveckling och professionella nätverk i akt att bättre möta en kommunal framtid. Mångfald och variation i pedagogik och innehåll präglar programmet. KEFUs resurspersoner har lång erfarenhet av forskning och utbildning inom programmets olika delområden.

Deltagarna möter flera föreläsare per dag, inbjudna gäster, ges tillfälle till egna reflektioner samt arbetar aktivt med grupparbete och presentationer. Sammantaget gör detta att HELA har en unik profil jämfört med andra motsvarande program.

Programmet löper över sex dagar uppdelat på två internat och två heldagar och leds av en programchef som svarar för kontinuitet och den röda tråden. I varje program deltar mellan 20 och 25 personer från olika kommuner/landsting/regioner, alternativt från olika verksamheter inom en och samma kommun. Dessutom medverkar ett antal andra resurspersoner från universitet, högskolor, kommuner och andra organisationer med erfarenheter från programmets olika delar. Utbildningen avslutas med diplomering av deltagarna.

Programstart meddelas senare, men om du är intresserad, kontakta gärna redan nu MIkael Hellström, kurs- och seminarieansvarig på KEFU. E-post mikael@hellstrom.se Telefon 046-222 78 20