Årets vinnare i KEFUs uppsatstävling

KEFUs pris för bästa uppsats delas i år lika mellan två uppsatser. Den ena uppsatsen behandlar ledarskap inom hemvården, den andra hur läkare navigerar i intressekonflikten mellan patient och överordnade. Det är 34.e året som KEFU styrelse delar ut pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi. Prissumman är på totalt 20…

KEFU-projekt om 8-årig folkskola gav god utdelning

Nationalekonomen Therese Nilsson och hennes forskarkollegor har fått ett flerårigt forskningsanslag från Vetenskapsrådet på drygt fyra miljoner kronor för att studera socioekonomiska effekter av skolreformer i Sverige under 1900-talet. Detta efter att ha genomfört en inledande KEFU-finansierad studie om effekterna av att införa ett åttonde skolår i folkskolan. – Det stöd vi fick från KEFU…

Två kriser och behovet av ekonomisk tillväxt

Högst personligt: Kris är ordet för dagen. Ständigt blir vi matade med larmrapporter och påståenden om kaos och en nära förestående kollaps, här hemma eller någon annanstans, eller för hela planeten. När vi snart går in i ett nytt decennium gör vi det i en atmosfär av allt större pessimism. Kontrasten mot det samhällsklimat som…

Samverkan för en mer effektiv demensvård

KEFU deltar tillsammans med Region Skåne och sex skånska kommuner i ett samverkansprojekt för att uppnå en bättre samordning av vårdinsatser för patienter med demenssjukdomar. Erfarenheterna av ett sådant strukturerat arbete är mycket goda i de medverkande kommunerna. Demenssjukdomar kostar enligt Socialstyrelsens beräkningar samhället 63 miljarder årligen. Ungefär 80 procent hamnar på kommunerna avseende kostnader…

Fortfarande svårt att jämföra kommunala koncerner

Koncernperspektivet är fortfarande begränsat i kommunernas budgetar och årsredovisningar. Men när det gäller ägardirektiv och policydokument för hur de kommunala bolagen ska styras finns en utveckling mot ett koncernperspektiv som skulle kunna utvecklas till ett mer övergripande koncernperspektiv. Det är några av slutsatserna i ett nyligen färdigställt KEFU-projekt om kommunala koncerner i Skåne. Projektet har…

Mest välbesökta KEFU-dagen hittills

Digitalisering och dess effekter var temat för årets KEFU-dag som hölls den 27 september. Här bjöds på många intressanta presentationer där man tog upp en rad olika aspekter av hur digitalisering påverkar den offentliga sektorn, problem och möjligheter och om utvecklingen inom artificiell intelligens och hur den kan användas i framtiden. Det var också första…