Ny bok om styrning av kommunala bolag

I den nyligen utkomna boken ”Kommunla bolag” ger författare från olika discipliner en rad olika perspektiv på  kommunla bolag där de bland tar upp frågor som rör styrning och ledning, juridik, konkurrens, ansvarutkrävande och korruptionsrisker.

Boken är redigerad av Gissur Ó Erlngsson, biträdande professor vid Linköpings universitet och Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan iLund. Båda har också medverkat  i flera olika KEFU-sammanhang.

Sverige är ett av de länder där kommuner i störst utsträckning skapar, äger och driver egna aktiebolag. Dessa bolag sysselsätter omkring 55 000 personer och omsätter drygt 200 miljarder kronor.

Mot denna bakgrund menar författarna det är angeläget att utifrån olika vinklar gräva djupare i de kontroverser och och frågeställningar som anknyter till offentligt ägande av aktiebolag.

Länk till Studentlitteraturs sida om boken