Ekonomihögskolan tillhör nu världseliten

Ekonomihögskolan i Lund är sedan i våras ”Triple-Crown-ackrediterad” efter att ha ackrediterats av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Det finns i storleksordningen femtontusen handelshögskolor runt om i världen men bara drygt hundra som har uppnått ”Triple Crown”. Ekonomihögskolan har sedan 2001 varit ackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement Systems) och sedan 2019 av AMBA (Association of MBAs).

Varför är det då så viktigt för en handelshögskola att få dessa tre ackrediteringar?

– Den viktigaste poängen med ackrediteringarna är att de driver på skolans kvalitetsarbete, säger Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi och Ekonomihögskolans rektor 2012–2020. Arbetet med att uppnå ackreditering betyder att saker inte blir liggande utan verkligen genomförs, och det driver på benchmarking mot internationell standard. Och det är väldigt genomtänkta processer som utvecklats under lång tid hos de här ackrediteringsinstituten.

Fredrik Andersson.  Foto: Johan Persson

Fredrik Andersson har själv också som rektor gjort en hel rad ”peer reviews” som bedömare på andra handelshögskolor som sökt EQUIS-ackreditering.

– En sak jag tycker är viktigt att framhäva är att i dessa ackrediteringar är det studenten som står i centrum. Verksamheten ska lysas igenom i sin helhet, men det viktigaste syftet är att det ska ges en bra utbildning, något som går hand i hand med och stöds av stark forskning och att ha bra kontakter med näringsliv och samhälle.

Finns det någon risk att ackrediteringsarbetet tar så mycket tid att det går ut över annat viktigt arbete?

– Nej, inte alls, det är min uppriktiga bedömning. I stort sett allt vi gör för att uppfylla kriterier och rekommendationer är sådant som vi skulle eller borde ha gjort ändå. Ackrediteringsarbetet blir ett stöd och en blåslampa i arbetet med att hela tiden bli bättre.

Processen för att bli ackrediterad av AACSB tog ungefär 6 år, så det är ett digert arbete inom alla delar av Ekonomihögskolan som lett fram till trippelackrediteringen.

– Det område där det allra tydligast spelar roll att vara triple crown-ackrediterad är möjligheten att ingå samarbeten med andra toppuniversitet, säger Fredrik Andersson. Vi har tidigare sökt avtal med riktigt bra lärosäten där beskedet har varit att vi väntar på att ni också får triple crown-ackreditering. Nu blir det så att även vi i första hand samarbetar med andra handelshögskolor med triple crown. Och att vi har en stark portfölj av samarbeten betyder mycket för att vi ska utvecklas ytterligare, och det innebär också att studenterna har möjlighet till utbytesstudier på de bästa lärosätena.

När världen normaliseras efter pandemin och efter flera terminer med distansundervisning tror Fredrik Andersson att både studenter och lärare kommer att tänka i andra banor än tidigare.

– Det skärper utan tvekan kraven på innovation när det gäller utbildning. Lite spekulativt – och som före detta rektor – ser jag exempelvis framför mig en treårig ekonomiutbildning där den totala tiden på campus kanske är två år och resten kan ske på distans. Den som sjösätter en sådan utbildning, väl utformad, tror jag skulle vara i en väldigt stark position.