Uppskattad gästprofessor kvar ytterligare ett år

Sabine Kulhmann, professor i statsvetenskap, offentlig förvaltning och organisation vid universitetet i Potsdam har under två år haft en Hedda Andersson-gästprofessurvid Ekonomihögskolan. Nu förlänger Lunds universitet gästprofessuren ytterligare ett år.

– Det gläder mig mycket att vi nu kan fortsätta det arbete som ju tyvärr blev försenat på grund av covid-19-pandemin, säger Sabine Kuhlmann. Och nu hoppas jag att pandemin snart kan vara över så att jag också kan träffa studenterna igen och bedriva mer undervisning.

Digitalisering av offentlig administration är ett viktig forskningsområden som Sabine Kuhlman nu kommer att arbeta med i samarbete med forskare från KEFU.– Här har vi sökt medel i Tyskland för att studera hur digitaliseringen påverkar de offentligt anställda på kommunal nivå liksom hur den kommunala servicen påverkas. Och vi vill gärna göra jämförelser med Sverige för att och se vilka likheter och skillnader som finns när det gäller hur man hanterar detta.

Ett annat viktigt forskningsområde är integration av migranter.

– Här har vi ett komparativt projekt där vi tittar på Tyskland, Sverige och Frankrike. En tysk kollega gör fallstudier på tyska städer och mitt team från universitetet i Potsdam ansvarar för den svenska och franska delen av studien. Vi planerar bland annat att göra fältstudier i några svenska kommuner, inklusive Lund, Malmö och möjligen också Göteborg. Jag hoppas nu att jag kan komma hit i höst och genomföra personliga intervjuer med praktiker som arbetar med detta. En av mina doktorander kommer också att följa med och hon ser fram emot att få kontakt med doktorander här på ekonomihögskolan

– Jag trivs bra i Lund och uppskattar verkligen den öppna och kollegiala stämning som råder här på Ekonomihögskolan. Det finns en hel del överlappning i den forskning vi bedriver och nu hoppas jag att vi kan intensifiera samarbetet. Sedan uppskattar jag också de täta kontakterna med institutionen för statsvetenskap, där jag bland annat samarbetat med Tomas Bergström med ett projekt inriktat på kommuner i Norge Sverige och Tyskland.

Sabine Kulmann har också blivit ombedd av statsvetaren Ylva Stubbergaard att medverka i en lärobok för studenter som bland annat ska behandla teoretiska aspekter på olika administrativa system.

– Boken ska ges ut på svenska. Men jag har faktiskt tänkt att ta några kurser i svenska när pandemin har lagt sig, så det ska bli spännande att läsa den!

Ett aktuellt exempel på hur Sabine Kuhlmann har arbetat med tillsammans med KEFU är artikeln Tracing divergence in crisis governance: responses to the COVID-19 pandemic in France, Germany and Sweden compared, som hon skrivit tillsammans med Mikael Hellström och Ulf Ramberg (publicerad i International Review of Administrative Sciences).

– Det var intressant att se hur olika vi hanterat pandemin och vad som fungerat bättre eller sämre i de tre länderna, säger Sabine Kuhlmann.

Frankrike är det mest centraliserade av de tre länderna och reagerade resolut med regeringsbeslut om tuffa nedstängningar. Även Tyskland införde nedstängningar, men här gick man från olika regionala initiativ till närmast total enighet på federal nivå för att sedan återgå till mer regional hantering. Och Sverige har ju traditionsenligt hållit sig mer till rekommendationer och frivillig efterlevnad av dessa.

– Men av det vi lärt oss går inte att säga att ett system är bättre än det andra, säger Sabine Kuhlmann.