Höstens innovationskurs för kollektivtrafikbranschen har börjat

Den 26-27 september startade årets utgåva av kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken på stiftsgården i Höör. Utbildningen arrangeras i samverkan mellan K2 och Samtrafiken och deltagarna kommer från hela landet.

Kursprogrammet omfattar fem utbildningstillfällen, två i Höör, två i Katrineholm och ett avslutande i Stockholm. Målet är att öka innovationskraften i branschen, genom att ge olika teoretiska och praktiska infallsvinklar på temat men framförallt genomatt få till gränsöverskridande utbytenav idéer mellan branschens olika aktörer..

– Det var en väldigt lyckad start på programmet med en bra sammansatt och entusiastisk grupp, säger Ulf Ramberg, K2:s programchef för utbildningen. En viktig idé med utbildningen är att deltagarna utvecklar sina nätverk med olika aktörer i branschen, att de delar med sig av kunskaper och erfarenheter och att de får tänka nytt kring vad det innebär att arbeta innovativt. Vid detta tillfälle presenterade också forskare från Ekonomihögskolan i Lund några olika teoretiska modeller och verktyg för att tänka runt begreppet innovation.  När vi träffas nästa gång i Katrineholm kommer tjänsteforskare från Karlstad universitet och bidrar med ytterligare teoretisk kunskap, varvat med praktiska övningar och reflektioner

Under första kursdagen var en av programpunkterna att K2:s centrumföreståndare John Hultén gick igenom kollektivtrafikens historia, diskuterade begreppet innovation och gav en rad exempel på betydande innovationer inom kollektivtrafiken som gjorts genom åren. Ett sådant är tunnelbanekartorna som ser i stort sett likadana ut i alla värdens storstäder. Det var engelsmannen Harry Beck som1931 kom på att kartan över Londons tunnelbanelinjer kunde göras mycket mer överskådlig om den ritades med inspiration från ett elektriskt kopplingsschema, med raka linjer och med samma avstånd mellan stationerna.

John Hultén bad också de olika deltagarna att komma med förslag till en topplista över de innovationer fram till dagens datum som betytt mest för branschensutveckling. Appar för information och biljettköp, förnybara drivmedel, signalprioritering, optimeringsmodeller och analysverktyg var några av de innovationer som kom på listan vid detta tillfälle.

 

Några röster från deltagarna:

På bilden ovan från vänster Lena Thurfjell, Anastasia Permiakova, affärsutvecklare, och Angelica Jacobo.

– Jag är här för att lära mig mer och inspireras så att vi kan ta ett steg längre och utveckla branschen. Vi står inför enorma utmaningar och det är viktigt att vi tillsammans kan jobba för att bli bättre., säger Lena Thurfjell, marknadschef på Östgötatrafiken.

– Jag vill gärna bidra med min kunskap och möta kollegor så att vi tillsammans kan få fram några bra idéer i gruppen.  Få inspiration, bygga nätverk och förhoppningsvis dessutom kunna göra lite verkstad av de idéer vi tillsammans kommer på, säger Anastasia Permiakova, affärsutvecklare inom Skånetrafiken

–Det ska bli spännande att få lära sig mer om innovationer och hur vi tillsammans kan utveckla den här branschen. Nu har vi ju precis börjat utbildningen, men alla deltagare är positiva och verkar väldigt taggade, säger Angelica Jacobo, systemförvaltare, Värmlandstrafik.

Tor Björkstrand

– Jag ser fram emot att ta del av andras erfarenheter och kunskaper. Och det är bra att deltagarna har olika bakgrund så att det inte bara är beställare utan även till exempel trafikoperatörer och tillverkare. När vi jobbar tillsammans kan det bli riktigt spännande, säger Tor Björkstrand från Länstrafiken i Västerbotten.

– Det ska bli intressant att nätverka och hämta in ny kunskap, men även att belysa begreppet innovation ur olika perspektiv. Det är ju inte alltid självklart vad som avses när man pratar om innovation. Det är därför bra att definiera begreppet lite tydligare och se om vi kan använda våra kunskaper för att ta fram nya lösningar för den här branschen. Jag har själv en idé som jag tror på och som det skulle vara intressant att testa, säger Eric Lindblad, Transdev Sverige AB.

Moa Borén

– Innovation handlar mycket om vilka problem det är vi försöker lösa och hur vi gör det. Kan man formulera problemet i sin renaste form öppnar man också dörren för något nytt. För mig är utgångspunkten alltid nytta för kunden och att förstå de faktiska behov som kunden har. Den här utbildningen är jättespännande eftersom vi kommer från så olika bakgrunder och jag tror att vi tillsammans kan hitta nya typer av lösningar när våra olika perspektiv möts, säger Moa Borén, produktägare för resenärsinformation inom kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län.