Irvine Lapsley utnämnd till hederdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund

Irvine Lapsley, idag professor emeritus vid University of Edinburgh Business School, kom till Ekonomihögskolan i Lund som gästprofessor i företagsekonomi 1999. Han är en av världens ledande forskare inom public management med ett stort internationellt nätverk. Han har också grundat det skotska forskningsinstitutet IPSAR (Institute for Public Sector Accounting Research) och är redaktör för tidskriften Financial Accountability and Management. 

Under de gångna 10 åren har Irvine Lapsley arbetat tätt tillsammans med KEFU och flera forskare i KEFUs nätverk och varit mycket uppskattad såväl för sitt stora kunnande och sin pedagogiska talang som för sin sympatiska personlighet och humor.

Han har bland annat verkat som handledare för doktorander och som initiativtagare, redaktör och medförfattare till en rad publikationer och böcker. Ett exempel är forskningsantologin Modernizing the Public Sector – Scandinavian Perspectives, som kom ut för två år sedan. Denna bok, redigerad tillsammans med Hans Knutsson, innehåller en rad bidrag från forskare med tät koppling till KEFU.

Irvine Lapsley har också arbetat med att locka två internationellt framstående konferenser till Ekonomihögskolan. Konferenserna organiserades 2013 och 2018 i samarbete med det internationella forskningsnätverket EISAM (European Institute for Advanced Studies in Management).

Irvine Lapsley på väg till Lunds domkyrka tillsammans med Anders Dahlvig, tidigare koncernchef för IKEA och årets andra hedersdoktor vid Ekonomihögskolan

Vi träffade Irvine Lapsley en kort stund innan promoveringen, där han bland annat kommenterade utmärkelsen så här:

– I’m immensely proud, and I think it’s a wonderful thing because Lund is a very exceptional university and this kind of confirms my place as a Lundensian. I’ve been coming here for ten years now, and I’m very closely involved with the research group here and with KEFU. And we have addressed so many interesting things, for example around modernisation [of the public sector,  what works and what does not. It has been a real joy to be here.

– This is like the culmination of us working together, this distinction of beeing awarded a honorary doctorate by Lund University. So I am absolutely delighted!