KEFU-dagen hade samhällskontraktets omvandling som tema

Vad samhällskontraktet egentligen innebär och för oss och på vilka sätt det är på väg att förändras var den övergripande fråga som utifrån olika perspektiv belystes på årets KEFU-dag, som denna gång hölls i Helsingborg och hade Lisa Kirsebom som moderator. Alla föreläsningar filmades och kan nu ses på KEFU:s YouTube-kanal.

Dagen inleddes med att Lars Trägårdh, professor i historia vid Marie Cederschiöld högskola, berättade om resultaten från Tillitsbarometern 2020. Här framgick bland annat att den generella tilliten till andra människor fortfarande är hög, men att det finns stora lokala variationer och att dessa variationer ökar. Det ses också en negativ trend på flera håll när det gäller trygghet och lokaltillit och Lars Trägårdh betonade att det är viktigt att vara uppmärksam på dessa skillnader för att Sverige inte även på aggregerad nivå ska riskera att bli ett land med lägre tillit.

Här följer direktlänkar till alla föreläsningar under dagen:

Det svenska samhällskontraktet under tryck: Vad säger Tillitsbarometern 2020?

Lars Trägårdh, professor i historia, Marie Cederschiöld högskola 

AI, samhällskontraktet och demokrati

Matilda Arvidsson, docent i internationell rätt, Göteborgs universitet

Anna Brattström, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Att bygga förtroende vid innovationsprocesser

Vem vill bli gammal i den nya verkligheten?

Susanne Iwarsson, professor vid Aktivt och hälsosamt åldrande, Lunds universitet.

Why smart cities fail and how to make them succeed?

James Evans, professor, University of Manchester 

Vår tids Stora samhällsomdaning – det medskapade lokala samhällskontraktets betydelse för att värna demokrati och social hållbarhet

Hans Abrahamsson, docent vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Malmö universitet.

Anna Brattström

James Evans
Lars Trägårdh

Hans Abrahamsson

Lisa Kirsebom och Susanne Iwarsson