Seminarium med lärdomar från primärvården i Storbritannien

Vid ett fullsatt KEFU-seminarium i mitten av mars berättade professor Martin Roland från universitetet i Camridge om utvecklingen och utmaningarna inom brittisk primärvård. Här medverkade också Fredrik Lennartsson, nytillträdd direktör för hälso-och sjukvården i Region Skåne. Det finns visserligen skillnader mellan länderna, men utmaningarna för den svenska och brittiska primärvården verkar ändå i grunden vara ganska likartade.

Martin Roland är en av Storbritanniens ledande forskare inom primärvård och har bland annat varit ordförande för den oberoende “Commission on the Primary Care workforce” som nyligen publicerat rapporten ”The future of primary care: Creating teams for tomorrow”. Han har också arbetat som allmänläkare i många år.

Flera passade på att få en pratsund med Martin Roland

Roland pekade bland annat på att Storbritannien har liksom Sverige en åldrande befolkning som ställer allt högre krav. Antalet allmänläkare i förhållande till befolkningen är större än i Sverige, men de brittiska allmänläkarna är också allt mer stressade med ett ständigt ökat antal patientbesök och ökade administrativa bördor. Ett sätt att minska arbetsbördan för de brittiska allmänläkarna skulle kunna vara att låta sjuksköterskor och annan personal ta hand om sådana uppgifter som inte nödvändigtvis måste göras av läkare, menade han.

Det borde också vara lättare för brittiska allmänläkare att konsultera specialister genom att till exempel göra det möjligt att skicka e-post till specialisterna, menade Roland, som också pekade på det märkliga i att en brittisk medborgare kan mejla stort sett alla i världen utom sin allmänläkare. Även i Storbritannien har man också problem med att många fördrar att arbeta på stora sjukhus och därför vill han göra det mer attraktivt att utbilda sig till allmänläkare.

Fredrik Lennartsson, som tidigare var generaldirektör för Vårdanalys, gick igenom situationen för den svenska primärvården och konstaterade bland annat att det här, i motsats till Storbritannien, redan är många uppgifter som sköts av andra än läkare och att det är många patienter upplever att de inte får träffa läkare i den omfattning de skulle önska. Och att det även i Sverige finns mycket att göra för att förbättra primärvården.