Ny bok om styrning av offentliga verksamheter

Ny bok om styrning av offentliga verksamheter

Den nyutkomna boken “Managing Public Services – Making Informed Choices” är tänkt både som en lärobok och som ett stöd för chefer som är öppna för att ta till sig nya idéer. Många av bidragen i boken är författade av forskare med nära koppling till KEFU.

Boken tar utgångspunkt i att offentliga organisationer verkar i en alltmer komplex och snabbt föränderlig värld. Det innebär bland annat att det blir viktigt med flexibla och reflekterande chefer som är villiga att ta till sig ny kunskap, som kan tänka strategiskt och som kan fatta beslut tillsammans med andra.

Här varnas också för ”recipe management” som innebär att man kopierar metoder för styrning och ledning från andra organisationer eller företag. I stället framhålls nödvändigheten av ”reflective management”, ett begrepp som diskuteras och belyses från olika perspektiv och med en rad praktiska exempel.

Redaktörer för boken är Irvine Lapsley, föreståndare för IPSAR vid University of Edinburgh Business School och tidigare gästprofessor vid Ekonomihögskolan, Lunds univeritet, och Ola Mattisson, universitetslektor i strategi vid Ekonomihögskolan i Lund. Som framgår av innehållsförteckningen nedan är många av kapitlen skrivna av forskare som ingår i KEFU:s forskarnätverk.

Länk till boken på förlagets hemsida

Länk till bokus

Table of Contents

SECTION ONE Introduction 

1 Introduction 

Irvine Lapsley and Ola Mattisson

SECTION TWO Strategic positioning 

2 Managing with a vision 

Ola Mattisson

3 Strategizing: At a new crossroads? 

Mikael Hellström, Stein Kleppestø and Ulf Ramberg

4 Management of change: For better or worse? 

Irvine Lapsley

SECTION THREE Renewal of core practices 

5 From cost accounting to strategic cost management: The experience of Italian higher education 

Deborah Agostino and Michela Arnaboldi

6 Rethinking performance management 

Anders Anell

7 Public procurement a vehicle for change? 

Anna Thomasson and Jörgen Hettne

8 Governing in a digitalized era 

Anna Thomasson and Jonas Ledendal

SECTION FOUR Innovations in management practices 

9 Brand orientation: Tensions and conflicts in public management 

Jon Bertilsson, Jens Rennstam and Katie Sullivan

10 Is Lean Management the natural order in public services transformation? 

Irvine Lapsley

11 Managing resilience 

Hans Knutsson

12 The risks of risk management 

Irvine Lapsley

SECTION FIVE The reflective manager in action 

13 Concluding comments: The reflective manager in action 

Irvine Lapsley, Ola Mattisson and Ulf Ramberg