Studerar framgångsrikt kommunalt innovationsarbete i Höör

Anna Thomasson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund, kommer med stöd från KEFU det närmaste året att vistas en dag i veckan på kommunkontoret i Höör för att studera hur kommunen arbetar med innovation.

Höörs kommun har de senaste åren lagt ned mycket arbete på innovationsarbete och även fått medel från Vinnova för att utveckla och implementera medarbetarnas idéer och innovationer. Allt detta innovationsarbete har skapat ringar på vattnet så att Höör nu också driver innovationsprojekt i samverkan med Hörby och andra kommuner.

Att Höör ligger så lång framme när det gäller innovationer tyckte Anna Thomasson var så intressant att hon vände sig till KEFU med en idé om hur hon på plats skulle kunna studera hur kommunen arbetar med innovation. En idé som KEFUs styrelse tyckte lät riktigt bra.

– Så nu kommer jag att vara i Höör en dag i veckan för att träffa kommunens medarbetare och se hur de jobbar, säger Anna Thomason. Och få en bild av hur processen fungerar internt, hur den förankras i organisationen och även hur man samverkar med andra kommuner. Höör är en mindre kommun som ligger nära de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg och det ska bli väldigt spännande att på nära håll studera hur de arbetar för att klara sitt uppdrag och hur de med begränsade resurser lyckas få bra kvalitet för sina invånare.

Höör har valt att till stor del koppla sitt innovationsarbete till hållbar utveckling och social utveckling och kommunen lägger stor vikt vid att i största möjliga utsträckning involvera personalen.

– Det är väldigt mycket bottom-up, säger Anna Thomasson. Personalen uppmuntras att se vilka behov man har och ge förslag till hur den verksamhet man arbetar i kan förbättras. Sedan sållar man fram de idéer som håller och testar dem i olika steg. Den som kommit med idén är sedan också ansvarig för det innovationsprojektet och för att dokumentera vad som händer. Sedan har man hela tiden strukturerat stöd från centralt håll i kommunen.

Flera innovationsprojekt har redan gått hela vägen fram till skarpt läge, bland annat inom hemtjänsten.

En nyckel till innovation är att det är något man arbetar med varje dag och att det inte stannar på idéstadiet, menar Anna Thomasson Och just detta sätt att arbeta nerifrån och upp för att sedan får ut innovationerna i verksamheten verkar de vara ganska ensamma om i Höör.

– Tanken är att erfarenheterna av hur man strukturerat kan arbeta med innovation ska kunna spridas till andra kommuner. Höör är en ganska typisk svensk kommun, så om de kan lyckas med detta borde även andra kommuner kunna göra det.

Anna Thomasson kommer också att göra jämförelser med Helsingborgs stad, där Caroline Wigren- Kristofferson som in-house forskare studerar hur man arbetar med innovation (vilket vi berättade om i ett tidigare nummer av nytt från KEFU). Finns det lösningar som fungerar lika bra i en stor och en liten kommun är de naturligtvis extra intressanta att ta efter.

Vi kommer säkert att återkomma till projektet när det har kommit litet länge.

– Det är ett ganska unikt tillfälle för fruktbar samverkan mellan akademi och praktik och jag ser verkligen fram emot det, säger Anna Thomasson.