Vi som har det bra har ett stort ansvar för att förhindra en total klimatkatastrof

Högst personligt:

Sedan industrialiseringen tog fart har jordens medeltemperatur stigit med omkring 1,2 grader, till övervägande del till följd av användning av fossila bränslen och skogsavverkning i stor skala. Några av de effekter vi redan ser är att havsisarna blir mindre, att värmeböljor blivit vanligare, vattenbrist på många håll och att vi fått fler översvämningar och rent allmänt mer extrema vädervariationer.

Enligt parisavtalet är det viktigt att arbetet med att bekämpa skadliga klimatförändringar fokuserar på att matproduktionen inte hotas, att ekosystemen kan anpassas naturligt och på att få till stånd en hållbar ekonomisk utveckling. 

Men de klimatförändringar vi har idag hotar redan allt detta. Vi ser minskande och mer varierande skördar runt om i världen. Skillnaderna mellan rika och fattiga länder har ökat med omkring 25 procent. Och vi ser att ekosystemen inte kan anpassa sig naturligt till klimatförändringarna.

Om vi fortsätter på den inslagna vägen kommer vår planet inte gå att känna igen om några årtionden. 

Den goda nyheten är att det faktiskt går att göra något åt detta. Och du som läsare tillhör säkert den grupp som kan göra störst skillnad.

Om du har en god utbildning, ett bra jobb, tjänar mer än motsvarande 27 000 kronor i månaden och bor i ett välmående område har du globalt sett en hög socioekonomisk status och tillhör en medelklass som utgör cirka 10 procent av jordens befolkning. I Sverige tillhör de flesta den här gruppen.

Dessa 10 procent står för ungefär hälften av världens koldioxidutsläpp från hushåll. Men det betyder också att denna grupp har en oproportionerligt stort inflytande och ansvar för att driva på omställningen. Och om vi kan få fler människor i denna grupp att engagera sig och ändra sitt beteende skulle det kunna få en oerhörd betydelse för att vända utvecklingen.

Vi har fem områden där vi som tillhör denna grupp kan göra verklig skillnad för klimatet.

Konsumtion: Här är det viktigaste att vi i möjligaste mån avstår från att flyga, särskilt gäller det långdistansflyg, som är den största källan till utsläpp av växthusgaser.  Sedan måste vi också dra ner på bilresandet, som är den näst största utsläppsboven. Vi måste också tänka mer på hur den mat vi konsumerar har producerats och försöka gå över till en växtbaserad diet.

Investeringar: Här kan man se till att byta till en bank som inte stöder investeringar i fossil infrastruktur. Och undersök om dina pensionsfonder eller andra fonder och bolag du har aktier investerar i fossila bränslen och byt i så fall till sådana som inte gör det. 

Rollen som förebild: Om du gör mer klimatvänliga val kan du verka som en förbild och påverka andra att göra liknande val. Det visar sig till exempel att om man installerar solpaneler så blir grannarna också mer benägna att göra samma sak. Och den som känner någon som dragit ner på sitt flygande tenderar också att själv dra ner på flygandet. Det är rent allmänt viktigt att leva som man lär, prata med andra och dela sina värderingar.

Jobbet: Det är viktigt att arbeta för att alla jobb blir klimatjobb och de organisationer man är aktiv i arbetar aktivt för att förbättra klimatet. Titta på vad du kan göra på ditt jobb, till exempel genom att välja produkter och leverantörer som kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

Medborgare: Att använda sin demokratiska röst är viktigt, men inte tillräckligt. Vi måste också hålla våra politiker ansvariga och se till att de håller sina löften. Det kan ske genom att skriva till dem eller till tidningarna, delta i fredliga protester och så vidare. Och gärna genom att gå med i organisationer som verkar för ett bättre klimat. 

Om vi lyckas få en kritisk massa av människor att göra insatser inom dessa fem områden skulle det betyda en stor och snabb förändring mot ett bättre klimat. Alla behöver inte göra allt, men alla behöver göra något Börja med att välja ett av dessa fem område som har stor påverkan och gå sedan vidare till nästa. 

Det jag vill uppnå är att alla lägger ett par timmar i veckan på att arbeta för ett bättre klimat. 20 minuter om dagen räcker. Och det behöver inte vara alla människor, vi vet från forskningen att om vi kan få 25 procent av befolkning att förändra sina normer så är det tillräckligt för att vända utvecklingen. Men vi måste verkligen öka farten i klimatarbetet.

Kimberly Nicholas

Universitetslektor vid LUCSUS – Lund University Centre for Sustainability